EKO izložba ’’Arilje reciklira’’

 

Eko izložba u okviru koje su predstavljene fotografije radova učenika osnovnih škola iz Arilja na temu „Arilje reciklira“, otvorena je 23. oktobra u gradskom parku u Arilju i trajaće do kraja oktobra 2015.

Organizatori akcije Sakupi, baci recikliraj

  • Posebno smo ponosni na činjenicu da su se sve škole i isturena odeljenja na teritoriji opštine Irena Mijailović, zamenik predsednika Opštine AriljeArilje odazvala pozivu i da su uzele učešće u ovom kreativnom konkursu koji je imao za cilj da decu od najranijeg detinjstva kroz igru i kreativno stvaralaštvo nauči nešto o materijalima koji se mogu reciklirati i ponovo iskorišćavati, kao i o tome da otpad ne mora da bude nužno samo otpad već i dragocen resurs – istakla je Irena Mijailović, zamenica predsednika opštine Arilje i dodala da je iskreno oduševljena kreativnošću koju su deca kroz svoje radove prikazala.


U okviru takmičenja, koje je održano u sklopu akcije „Sakupi, Baci, Recikliraj pravo učešća imale su sve osnovne škole, kao i njihova izdvojena odeljenja u Arilju. Zadatak učenika od I do IV razreda, bio je da formiraju Eko timove od po pet đaka i da pokažu svoju kreativnost praveći interesantne predmete od različitog korišćenog materijala, kao što su papir, kutije, plastične flaše, limenke, kese i sl.

  • Danas još jednom potvrđujemo da iako je uvođenje primarne separacije otpada i reciklaže Milan Stevanović, Ministarstvo poljoprivrede i zađtite životne sredine - obraćanje na izložbidogotrajan proces na kojem treba kontinuirano raditi, da je to ujedno i veoma kreativan proces koji zaokuplja pažnju i najmlađih članova naše populacije. Naš cilj je da svi građani opštine Arilje usvoje navike u oblasti upravljanja otpadom koje treba da doprinesu zdravijoj životnoj sredini. U Švedskoj se na tom procesu radi 40 godina, a ja sam posebno zadovoljan što vidim da su građani Arilja, opštine koja je izabrana da bude pilot projekat na nivou Srbije, već određene navike usvojili. O tome svedoči podatak da je 98% otpada iz individualnog domaćinstva dobro selektovano, ali i ovakav odaziv škola, kojima sam posebno zahvalan što su uzele učešće u ovom konkursu i na taj način dale svoj doprinos edukaciji i usvajanju zdravih ekoloških navika dece od najranijeg detinjstva – istakao je Milan Stevanović, ispred Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine.


Sve škole koje su učestvovale u takmičenju dobile su zahvalnice, lopte i kante za odlaganje reciklažnog materijala. Posebnu nagradu je dobilo odeljenje sa decom sa posebnim potrebama za iskazanu kreativnost, dok su tri prvoplasirane škole dobile vredne nagrade.


I mesto: Učenici OŠ „Jezdimir Tripković“, izdvojeno odeljenje iz Mirosaljaca (nagrada: lap top)
II mesto: Učenici OŠ „Ratko Jovanović“ Kruščica, izdvojeno odeljenje iz Visoke; (nagrada: projektor)
III mesto: Učenici OŠ „Ratko Jovanović“, Kruščica; (nagrada: digitalni foto aparat)

Cilj akcije „Sakupi, baci recikliraj”, u okviru koje je realizovano takmičenje i sama Eko izložba, jeste da podigne svest građana o važnosti reciklaže i očuvanja životne sredine. Akciju sprovodi Opština Arilje, u saradnji sa Ministarstvom poljoprivrede i zaštite životne sredine, uz podršku Švedske razvojne agencije za međunarodnu saradnju (SIDA) i međunarodne organizacije IMG.

 

You may also like...