Festival kvaliteta 2014. u Kragujevcu

U organizaciji Centra za kvalitet Univerziteta u Kragujevcu održan je tradicionalni naučni skup Festival kvaliteta 2014. U okviru ove dvodnevne manifestacije, biće održane i četiri međunarodne konferencije posvećene kvalitetu, za koju je prijavljeno preko 200 naučnih radova.


U okviru četrnaestog Festivala kvaliteta, uz nacionalnu i međunarodnu konferenciju o kvalitetu, organizovana je i nacionalna konferencija o kvalitetu života. Glavnom festivalskom programu prethodila je i konferencija studenata industrijskog inženjerstva i menadžmenta. Ovom prilikom formirana je i asocijacija za kvalitet jugoistočne Evrope.

  • Na ovoj konferenciji iniciraće se međunarodna saradnja u oblasti kvaliteta i to izmedju balkanskihprof dr  SLAVKO ARSKOVSKIzemalja. Potpisan je jedan protokol o osnivanju organizacije za kvalitet Zapadnog Balkana koja bi u narednom periodu mogla da postane okosnica vezivanja svih snaga koje se bave kvalitetom i zaštitom životne sredine na ovim prostorima – istakao je prof. dr SLAVKO ARSKOVSKI, predsednik naučnog odbora.

Na ovogodišnji festival doputovali su brojni gosti iz inostranstva, predstavnici brojnih evropskih Univerziteta i institucija, medju kojima su i generalni sekretar Evropske organizacije za kvalitet i generalni direktor Asocijacije za kvalitet Katalonije. Oni su svi bili učesnici panel diskusije pod nazivom ”Pogled na budućnost teorije”, prakse i nauke upravljanja menadžmentom kvaliteta.

  • Oni su pokušali u panel diskusiji da odgovore na značajnija pitanja iz oblasti kvaliteta, pre svega koje su Prof. dr MILADIN STEFANOVIĆto vruće teme iz ove oblasti danas, na koji način akademija i industrija mogu da saradjuju u cilju prevazilaženja problema koje imaju, a naročito sa aspekta kvaliteta i standardizacije kvaliteta života – rekao je Prof.dr MILADIN STEFANOVIĆ, iz organizacionog odbora. Značajne teme predstavljaju novi standardi i njihova implementacija, saradnja Univerziteta i privrede i transfer tehnologije znanja, jer osnovni je cilj da Univerzitet bude održiv i da služi zajednici i da doprinosi višem kvalitetu života – dodao je Stefanović.

Skup je imao za zadatak da obezbedi međunarodni forum eksperata iz industrije i akademskih institucija sa ciljem razmene ideja i prezentovanje aktuelanih projekata.

  • Uspostavljanje sistema održive reciklaže u Srbiji kao i održivi razvoj opreme za proces reciklaže jedna je Prof. dr Milan Pavlović, dekan tehničkog fakulteta Mihajlo Pupinod tema kojom ćemo se mi baviti na ovom skupu. U okviru ovog projekta razvili smo odgovarajuću opremu koja može biti interesantna za našu mašinogradnju u procesima reciklaže motornih vozila. Pre svega to se odnosi na mobilne prese i na sisteme za detoksikaciju i konstrukciju manjih agregata za reciklažu kablova i elektronske opreme iz motornih vozila. Bavićemo se i segmentom bezbednosti pre svega onih koji rade tom opremom i kako da smanjimo negativan uticaj samog tog postrojenja koje već ima ekološki karakter – objašnjava prof. dr Milan Pavlović, dekan tehničkog fakulteta Mihajlo Pupin.

Za ovogodišnji festival prijavljeno je preko 200 naučnih radova, pri čemu je značajan broj radova inostranih autora iz 16 zemalja.

You may also like...