Eko regioni Banat i Šumadija

 

Projekat Eko regioni Banat i Šumadija trebalo bi da u narednom periodu u Srbiji obuhvati sve regione kako bi se počev od vrtića i škola podizanjem svesti, a potom i konkretnim aktivnostima odraslih uvelo i ojačalo održivo i moderno upravljanje otpadom. U Privrednoj komori Beograda uručeni su sertifikati prvoj generaciji eko trenera, koji će raditi na podizanju ekološke svesti u Srbiji. To je deo projekta koji ima za cilj jačanje održivog i modernog upravljanja otpadom u 27 opština, u blizini lokacija na kojima kompanija ASA ima izgrađene Regionalne centre za upravljanje otpadom.

 

BOJAN MARKOVIĆ, generalni direktor ASA za Srbiju

  • Kompanija ASA je osnovana 1988. godine, a sada je jedna od vodećih kompanija u oblasti upravljanja otpadom u Centralnoj i Istočnoj Evropi. Cilj kompanije je da ponudi sveobuhvatne usluge u oblasti upravljanja otpadom. Poslovne aktivnosti protežu se od usluge za sakupljanje komunalnog otpada opštinama i privatnim kompanijama, kao i ostale komunalne usluge. Projekat na temu eko edukacije zvanično je počeo da se realizuje 1. septembra 2014 godine i trajaće do februara 2016. Nosioci projekta su ASA i Austrijska Agencija za Razvoj ADA, a realizaciju projekta će sprovesti ASA EKO u Srbiji, sa partnerima projekta WIFI Institut za stručno usavršavanje odraslih iz Austrije i REC Regionalni centar za životnu sredinu sa predstavništvom u Mađarskoj – istakao je Bojan Marković, generalni direktor Kompanije ASA za Srbiju. Prvi deo projekta je uspešno odrađen i danas je dodeljeno 38 sertifikata eko trenerima koji su prošli obuku – rekao je Marković.

Ideja je da se u početnoj fazi projekta obuče nastavnici, vaspitači i predstavnici lokalnih samouprava koji će veštine i znanja stečena u toku trajanja obuke preneti kroz radionice, u sredinama koje predstavljaju. Potvrdu da su završili obuku dobilo je oko 40 polaznika iz ova dva regiona.

Aleksandra Simić zadužena za komunikaciju i korporativnu odgovornost u ASA EKO

  • Ciljna grupa su deca predškolskog i školskog uzrasta, a indirektno i njihovi roditelji i sugrađani. Iz svake lokalne samouprave koja je uključena u projekat dobijamo po jednog predstavnika koji će proći obuku od strane WIFI Instituta koji je naš partner u projektu, a koji će kroz obuku steći metode i način pravilnog upravljanja otpadom. Treneri će imati i završni rad u okviru koga će opisati jednu svoju radionicu koju će realizovati u sredinama odakle dolaze. U okviru projekta organizovaće se edukativne radionice u vrtićima i osnovnim školama kao i u lokalnim samoupravama gde će se odrasli dalje obučavati istim metodama koje su treneri usvojili kroz obuke – objašnjava Aleksandra Simić zadužena za komunikaciju i korporativnu odgovornost u ASA EKO.

Iz Instituta za stručno usavršavanje odraslih iz Austrije WIFI, koji je jedan od organizatora obuke, najavili su otvaranje specijalne učionice koja bi postala centar obuke eko trenera i ogledni prostor za najmladje.

IVANKA SPRINGER, direktorica WIFI Hrvatske

  • Ovaj projekat je imao za cilj obrazovati prenosioce znanja – eko trenere kako bi se u narednom periodu u Srbiji obuhvatili svi regioni, počev od vrtića i škola podizanjem svesti, a potom konkretnim aktivnostima odraslih uvelo i ojačalo održivo i moderno upravljanje otpadom – izjavila je Ivanka Springer, direktorka WIFI Hrvatske. Dalji cilj ovog projekta je da dobijemo sredstva za još jedan kako bi izgradili staklenu učionicu, gde bi najmlađi mogli da vide šta se događa sa njihovim otpadom kada se on prikupi i deponuje.

Privredna komora Beograda koja je partner na ovom međunarodnom projektu koji se sprovodi u sedam zemalja Centralne i Istočne Evrope, i ubuduće će podržavati i organizovati slične aktivnosti u oblasti zaštite životne sredine, koji su prioritet države i privrede.

Svetozar Krstić, direktor Privredne komore Beograd

  • Ovaj projekat je izuzetno važan zato što se posebna pažnja posvećuje ekologiji, i onima koji rade sa najmlađima, a takođe na podizanju svesti stanovništva vezano za potrebe zaštite životne sredine. Ono gde Privredna komora Beograda može da doprinese ovom projektu, jeste da učenike i studente upoznamo sa firmama koje se bave reciklažom kao biznisom, da nauče kako se generiše otpad i na kraju kako se skladišti na deponijama. Privredna komora Beograda je u okviru svog Udruženja industrije osnovala posebnu grupaciju koja se bavi reciklažom. Mi verujemo da je ozbiljan pristup reciklaži jedan od najboljih načina zaštite životne sredine, a sa druge strane donosi ogromne uštede u industriji i uopšte u podizanju nivoa konkurentnosti naših proizvoda – istakao je Svetozar Krstić, direktor Privredne komore Beograd.

U toku 2014 godine kompanija ASA je pokrenula program eko edukacija, simbolično nazvan Čistunko, koji ima za cilj podizanje ekološke svesti i kulture življenja najmlađih generacija, u nadi da će tako stečeno znanje usvojiti kao model ponašanja. Ekološke radionice bi bile sprovedene tokom druge polovine školske godine, uz organizaciju eko festivala i podršku prijatelja.

Prezentacija Projekta Eko regioni Banat i Šumadija

  • U okviru projekta Eko regioni Banat i Šumadija u ovoj godini realizovaće se tri ekološka festivala, a započinjemo ekološkim konkursom na temu ekološke skulpture napravljene od reciklažnog materijala. Najbolji radovi na nivou Banata, biće ocenjeni na eko festivalu koji će biti organizovan u Kikindi, a drugi će biti organizovan u Batočini, za region Šumadije. Finalni ekološki festival biće u opštini Topola gde će se izabrati najbolji radovi. Na ekološkim festivalima biće organizovane i ekološke radionice za decu predškolskog uzrasta i iz osnovnih škola kao i za lokalne samouprave koje će odraditi naši eko treneri – objašnjava Aleksandra Simić.

Ideja projekta je da se u početnoj fazi obuče ”multiplikatori znanja” i to nastavnici, vaspitači i predstavnici lokalnih samouprava koji će veštine i znanja stečena u toku trajanja obuke preneti kroz radionice u sredinama koje predstavljaju.

You may also like...