Održivo korišćenje energije

Republika Srbija, imajući u vidu ograničavanje emisije gasova staklene bašte, prihvatila je obavezu da u skladu sa Ugovorom o energetskoj zajednici sa EU, poveća udeo obnovljivih izvora energije u finalnoj potrošnji energije sa sadašnjih 21.2%, na 27% do 2020. godine, što predstavlja vrlo ambiciozan cilj.

Energetika i životne sredine – Srbija na putu ka EU

  • Unapređenje sistema zaštite životne sredine uključuje brigu za očuvanje i unapređenje kvaliteta vazduha, vode i kvaliteta zemljišta, zaštitu divljih staništa i efikasnije korišćenje i ponovnu upotrebu prirodnih resursa i energije. Održivo korišćenje energije i drugih resursa zasniva se na unapređenju njihove efikasnosti, čuvanju i štednji u korišćenju manje zagađujućih i obnovljivih izvora energije i resursa – rekla je ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković u svom uvodnom obraćanju na Javnom skupu „Energetika i životne sredine – Srbija na putu ka EU“.

Ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković najavila je da bi procenjena suma od 10, 6 milijardi evra koliko će Srbija morati da izdvoji do 2030. godine za usklađivanje oblasti zaštite životne sredine sa standardima Evropske unije, zbog prošlogodišnjih poplava mogla da bude značajno premašena.
Ona je istakla da je problem zaštite životne sredine jedan od najvećih problema i u svetu i sastavni je deo važnih međunarodnih i regionalnih pitanja.

Održivo korišćenje energije

  • Danas je izvesno da energetika predstavlja sektor ekonomije koji ima najveći negativni uticaj na životnu sredinu, a njena zasnovanost dominantno na konvencionalnim izvorima energije predstavlja realnu pretnju po održivost privrednih tokova. Neobnovljivost najkomercijalnijih i najdostupnijih energenata današnjeg sveta ugalj, nafta i gas je vrlo bitna karakteristika svetske energetike koja utiče na održivu budućnost, odnosno na mogućnost sadašnjih generacija da ostvare ekonomski rast i razvoj, ne uskraćujući tu mogućnost budućim generacijama – naglasila je Bogosavljević Bošković.

Najzahtevniji sektori su zaštite voda, otpad i industrijsko zagađenje, rekla je minsitar i ukazala da se tu ne radi samo o troškovima, već i o velikim benefitima kroz otvaranje novih radnih mesta u “zelenoj ekonomiji”, kao i koristi od poboljšanja zdravlja i kvaliteta života ljudi i smanjenja šteta na imovini.
Ministar je na kraju zaključila da u pogledu implementacije propisa i uspostavljanja sistema zaštite životne sredine, Republiku Srbiju očekuju brojni izazovi, pre svega u pogledu administrativnih kapaciteta i finansiranja sistema, kako bi bio održiv.

You may also like...