Deponije pod lupom

Odsumporavanje – najskuplji i najsveobuhvatniji ekološki projekat u regionu. Ponuđena rešenja o upotrebi elektrofilterskog pepela

Na Paliću je 17. i 18. septembra održan dvodnevni integrisani simpozijum, sa međunarodnim učešćem, pod nazivom „Održivi razvoj u termoelektranama i rudnicima“, tematski podeljen na dva dela „Odsumporavanje dimnih gasova“ i „Deponije pepela, šljake i jalovine u termoelektranama i rudnicima“. Na simpozijumu, kojem su prisustvovali predstavnici Ambasade Japana, resornih ministarstava, naučnih ustanova i institucija, kao i velikog broja stranih i domaćih firmi, predstavljeno je oko 50 domaćih i stranih radova iz ove oblasti, u okviru kojih i izlaganja stručnjaka iz PD TENT.

Na Paliću je 17. i 18. septembra održan dvodnevni integrisani simpozijum, sa međunarodnim učešćem, pod nazivom „Održivi razvoj u termoelektranama i rudnicima“

Petar Knežević, direktor PD TENT, otvarajući skup, istakao je da je u ovom privrednom društvu razvijen poseban senzibilitet kada je reč o zaštiti životne sredine, kao i da je, kroz sanaciju i rekultivaciju deponije pepela i šljake i uvođenjem nove tehnologije transporta i odlaganja pepela, znatno smanjeno zagađenja vazduha, vode i zemljišta, uz mogućnost dodatnog benefita – korišćenja elektrofilterskog pepela u komercijalne svrhe.

Na prvom simpozijumu „Odsumporavanje dimnih gasova“, posvećenom izgradnji sistema za odsumporavanje u dva objekta u okviru JP EPS – u PD TENT I PD „TE-TO Kostolac“, istaknuto je da to predstavlja do sada najveći, najskuplji i najsveobuhvatniji ekološki projekat u regionu. A na četvrtom savetovanju „Deponije pepela, šljake i jalovine u termoelektranama i rudnicima“ predstavljeno je tridesetak radova u kojima su izneta iskustva o sanaciji i rekultivaciji deponije pepela i šljake i jalovine, primeni savremenih tehnologija odlaganja, transporta, skladištenja pepela i šljake, a ponuđena su i neka rešenja o upotrebi elektrofilterskog pepela,
šljake i jalovine. PD TENT predstavio je dva rada u ovoj oblasti, iznoseći iskustva iz probnog rada i eksploatacije sistema otpepeljavanja na bloku A5 u TE „Kolubara“, nakon njegove i rekonstrukcije elektrofiltera, kao i mogućnost primene hemijskih sredstava u cilju sprečavanja eolske erozije sa deponija TE „Nikola Tesla“ A i B. Predstavljen je, takođe, projekat izgradnje postrojenja za tretman otpadnih voda na TENT B.

Ocenjujući dvodnevni rad simpozijuma kvalitetnim i otvorenim, Dragan Popović, predsednik Organizacionog odbora i direktor korporativnih poslova u PD TENT, naglasio je da su organizatori, pre svih Privredna komora Srbije, pravovremenom organizacijom simpozijuma o odsumporavanju, još jednom pokazali da imaju sluha za sva dešavanja poslednjih godina u Elektroprivredi Srbije. Na simpozijumu je posebno naglašeno da je krajnje vreme da se upotreba pepela u putogradnji u Srbiji pomeri sa mrtve tačke, odnosno da se odgovarajućim izmenama zakonske regulative omogući njegovo korišćenje.

Organizatori simpozijuma bili su Privredna komora Srbije, JP EPS, PD TENT, PD „TE-TO Kostolac“, PD RB „Kolubara“, Rudarski institut Zemun i Fabrika kreča „Karmeus“.

M. Vuković

You may also like...