Tagged: Japan

Radioaktivnost u Srbiji u granicama dozvoljenih vrednosti

Nivo radioaktivnosti u Srbiji u granicama dozvoljenih vrednosti Agencija za zaštitu od jonizujućih zračenja i nuklearnu sigurnost Srbije prati razvoj situacije vezano za rasprostiranje radioaktivnih materija oslobođenih tokom nuklearnog akcidenta u Japanu. Izveštaji pravnih...

Japanska tehnologija u Srbiji

Predstavnici evropskog ogranka ”Hitachi”, moćne japanske multinacionalne kompanije, održali su na kragujevačkom Mašinskom fakultetu predavanje o svojim iskustvima i dostignućima u savremenom pristupu iz oblasti zaštite životne sredine i energetike. Najveći potencijal za saradnju...