Izveštaj o proceni napretka Srbije u Poglavlju 27

Koalicija 27 tokom prethodnih par meseci bavila se procenom napretka Srbije u Poglavlju 27 (Životna sredina i klimatske promene) i izradila izveštaj:

„Serbia on the Road to EU Accession: Securing ambition for Chapter 27, CSOs’ assessment on the Progress of Serbia in Chapter 27: Environment and Climate Change“.

Izveštaj su izradile organizacije udružene u Koaliciju 27, Beogradska otvorena škola, Centar za unapređenje životne sredine, Mreža za klimatske akcije Evrope (Climate Action Network Europe- CAN), NVO Fraktal, GM Optimist, Mladi istraživači Srbije (MIS) i WWF – Svetski fond za prirodu, kancelarija u Beogradu uz podršku Fondacije Hajnrih Bel, predstavništvo u Beogradu i u saradnji sa Alijansom za životnu sredinu i zdravlje (Health & Environment Alliance – HEAL) koja je doprinela
komentarima i mišljenjem u vezi sa kvalitetom vazduha.

U izveštaju su predstavljeni glavni pomaci u razvoju politike životne sredine i klimatske politike u Srbiji, analizirani izazovi i date preporuke za dalje unapređenje. Izveštaj predstavlja doprinos Kolacije 27 razvoju politike životne sredine i unapređenju kvaliteta života.

Koalicija 27
Koalicija 27 nastoji da da aktivni doprinos procesu pregovora i ponudi raspoloživo znanje, ekspertizu i kapacitete u cilju obezbeđivanja najboljeg mogućeg ishoda pregovora za sve građane Srbije.

Izveštaj Koalicije 27 možete preuzeti OVDE.

Izvor: Beogradska otvorena škola

You may also like...