Energetsko planiranje u opštinama u okviru Tempus projekta

Fakultet inženjerskih nauka u Kragujevcu, u saradnji sa Univerzitetima iz Švedske, Holandije, Španije, Italije, Bosne i Hercegovine, Crne gore i Beograda organizovao je drugu radionicu čiji je cilj energetsko planiranje u opštinama. U želji da doprinesu izgradnji kapaciteta u oblasti održivog razvoja naših opština Fakultet inženjerskih nauka Univerzitet u Kragujevcu, odnosno katedra za energetiku i procesnu tehniku, organizovala je radionicu pod nazivom ’’Energetsko planiranje u opštinama – metodologije i alati’’. Predavači su predstavnicima opština i studentima govorili o politici korišćenja obnovljivih izvora energije i politici energetske efikasnosti u svetu i kod nas.

radionica u okviru Tempus projekta

Prof. dr Dušan Gordić, Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac

 

  • Da bi se obezbedio održivi razvoj i odgovarajuća energetska bezbednost, države razvijaju različite politike koje se odnose na korišćenje i promovisanje upotrebe obnovljivih izvora energije i politike koje su vezane za povećanje energetske efikasnosti. Kada se govori o politikama koje su vezane za energetsku efikasnost možemo definisati dva tipa politike, jedna je ona kojom se definiše obavezna politika za proizvodnju i korišćenje obnovljivih izvora energije u određenoj teritoriji, a druge su politike promovisanja korišćenja tih obnovljivih izvora energije koji treba da obezbede da se ti ciljevi koji su definisani i ostvarili. Za nas kao Srbiju je naročito značajna direktiva EU koja je doneta 2009. godine kojom je definisano da na nivou EU potrošnja obnovljivih izvora energije bude negde 20 procenata – istakao je prof. dr Dušan Gordić, Fakultet inženjerskih nauka Kragujevac.

U okviru SD Train projekta govorilo se i o tome kako planirati energetski razvoj opština, gradova i regiona.

Prof. Dr Milun Babić, koordinator Tempus projekta

  • Finska i Danska su postigli veliki nivo razvoja u planiranju energetskog razvoja i u planu im je da do 2050. godine kompletnu svoju električnu energiju zadovolje uz pomoć obnovljivih izvora energije. Mi se nalazimo u stanju buđenja i već prateća legislativa treba da usmeri razvoj cele Srbije pa i svake lokalne zajednice da ima svoj stav prema racionalnom korišćenju energije prema zaštiti životne sredine – rekao je prof. Dr Milun Babić, koordinator Tempus projekta.

U okviru radionice studenti Fakultet inženjerskih nauka predstavili su svoje seminarske radove. Ovom prilikom prezentovali su svoje projekte kao što su vazdušni solarni kolektor i njihovo mesto u održivoj zajednici i rešenje za energetski održive kuće. U okviru projekta jedan deo sredstava odvojen je i za opremu koja će se koristiti za njihovu nastavu i istraživanja. Istraživači saradnici na tom fakultetu govorili su o projektima EU koji su alati za postizanje energetskog planiranja i programi sa konkretnim primerima u kojima mogu učestvovati opštine. Oni su govorili i o metodologiji komunalnog energetskog plana i alatima koji se koriste pri strateškom pristupu održivom razvoju. Svim polaznicima radionica ’’Analiza i korišćenje energije i mogućnosti upotrebe lokalnih goriva u opštinama’’ i ’’Energetsko planiranje u opštinama’’ uručeni su sertifikati.

You may also like...