Svilajnac i Lapovo na putu održivog razvoja

Opština Svilajnac je izradila Strategiju održivog razvoja 2013 godine, koja predstavlja krovni dokument za sve ostale usvojene sektorske planove koje opština ima.

Kroz proces izrade Strategije definisano je 336 projektnih ideja u 24 razvojna programa, od kojih je većina realizovana. Opština Svilajnac raspolaže sa dve moderne infrastrukturno opremljene industrijske zone, prerasla je u modernu urbanu sredinu u kojoj uspešno posluju brojne svetske i domaće kompanije.

Predrag Milanović, predsednik Opštine Svilajnac

  • Opština Svilajnac izradila je Strategiju održivog razvoja 2013. godine, u saradnji sa predstavnicima svih zainteresovanih strana. Ona je usaglašena sa nacionalnim prioritetima, a spuštena je na lokalni nivo i na potrebe lokalne zajednice. Kroz proces izgrade Strategije definisano je 336 projektnih ideja u 24 razvojna programa, od kojih je većina realizovana. Mi raspolažemo sa dve moderne, funkcionalne i kompletno infrastrukturno opremljene industrijske zone, sa pristupnim saobraćajnicama, koje su povezane sa državnim putem drugog reda, i pri tome izuzetan geografsko saobraćajni položaj. Potencijal za još intenzivniji ekonomski razvoj opštine i ulaganja stranih investitora vidimo u uspostavljenoj ”Slobodnoj zoni Svilajnac”, koja je osnovana od strane opštine, što potencijalnim investitorima daje mogućnost poslovanja uz brojne fiskale, finansijske i carinske pogodnosti – istakao je Predrag Milanović, predsednik Opštine Svilajnac.

Prednost opštine Svilajnac je u tome što je duga tradicija uspešnog poslovanja i ulaganja u obrazovanje stvorila kvalifikovanu, stručnu i konkurentnu radnu snagu koja postoji naročito u mašinskoj i mehaničkoj industriji, tekstilnoj proizvodnji, obradi drveta. Jedan od bitnih projekata je regulacija reke Resave, nekoliko ekoloških projekata a jedan od njih je kako da na najbolji način reše odvoz smeća.

  • U slobodnoj zoni dozvoljeno je obavljanje svih delatnosti i sve vrste privređivanja koje ne zagađuje životnu sredinu, proizvodnja robe, dorada, prodaja, uvoz, izvoz, reeksport, skladištenje robe i repromaterijala. Posebno smo ponosni što privreda u Svilajncu beleži rast iz godine u godinu a dokaz tome je činjenica da ostvarujemo najveći suficit u Pomoravskom okrugu u spoljnotrgovinskoj razmeni. Naime za 11 meseci 2016. godine ostvaren je spoljnotrgovinski suficit u iznosu 41,5 miliona dolara, a taj trend se nastavlja i u 2017. Ono što treba da se uradi u opštini Svilajnac je regulacija reke Resave koja se upravo radi, a tu su i ekološki projekti jedan od tih je i kako da na najbolji način rešimo problem odvoženja smeća – rekao je Predrag Milanović, predsednik Opštine Svilajnac.

Opština Svilajnac kada je reč o poljoprivredi poznata je po stočarstvu, a u planu je da se krene sa ulaganjem u voćarstvo. Bitan projekat je i navodnjavanje resavske doline kako bi 1060 hektara stavili pod sistem za navodnjavanje.

  • Uradili smo studiju za 3 hiljade hektara poljoprivrednog zemljišta i radimo projektnu dokumentaciju da 1060 hektara stavimo pod sistem za navodnjavanje. To je prvi projekat u Srbiji kada je reč o navodnjavanju. Kada govorimo o životnoj sredini imamo termoelektranu, ali je EPS uložio u filtere 15 miliona evra, tako da ne zagađuje životnu sredinu. Reka Resava je zaštićena od zagađivača, ali ono što nam fali je sistem za prečišćavanje otpadnih voda – objašnjava Predrag Milanović, predsednik Opštine Svilajnac.

Vlada Republike Nemačke finansira projekte koji se sprovode u Srbiji. U opštini Svilajnac boravilo je četiri eksperata iz različitih oblasti kako bi svoja znanja preneli njihovim službenicima. Jedan od njih boravio je i u Prirodnjačkom centru Srbije Svilajnac kako bi im pomogao da poboljšaju svoju turističku ponudu.

Sara Stevanović PR opštine Svilajnac

  • Vlada Republike Nemačke od 2005 godine finansira projekat, gde njihovi eksperti iz različitih oblasti prenose svoja znanja službenicima. U opštini Svilajnac boravili su eksperti iz oblasti turizma, za poreska pitanja, a jedan od njih boravio je i u Prirodnjačkom centru. Sve u cilju da se poboljša turistička ponuda u ovom kraju – rekla je Sara Stevanović PR opštine Svilajnac.

Meteoriti, Biodiverzitet i Geodiverzitet Srbije, Mamut Kika i Bioarheologija Đerdapa samo su neke od izložbi koje možete pogledati u Prirodnjačkom centru Srbije u Svilajncu.

DinoSville Svilajnac

Dr Sanja Đurđević, direktor Prirodnjačkog centra Srbije, Svilajnac

  • U zgradi Prirodnjačkog centra nalazi se osam ozbiljnih izložbi, kao što su izložba minerala, paleontološke izložbe, naši posetioci mogu da vide kako se razvijao ljudski život i svet kroz praistoriju. Većina su naše originalne izložbe iako su u pitanju replike dinosaurusa, one su postavljene na naučnoj osnovi. Postoje i originali u našim muzejskim postavkama, mislim na izložbe stena i minerala. Zato smo postali popularna destinacija za sve škole Srbije i regiona. Kao dokaz da radimo dobru stvar za nauku, možemo da se pohvalimo jednim peharom sa Novosadskog sajma turizma koji smo nedavno dobili za dobar rad u naučnom turizmu Srbije – ističe dr Sanja Đurđević, direktor Prirodnjačkog centra Srbije, Svilajnac.
Opština Lapovo Strategiju održivog razvoja usvojila je za perod od 2017. – 2021. godine, kroz koju su stvoreni povoljni uslovi za privlačenje novih investitora.

Lapovo predstavlja značajan saobraćajni čvor Srbije zbog toga što kroz njega prolazi auto put E 75 koji povezuje srednju evropu i bliski istok. Uporedo sa auto- putem nalazi se međunarodna železnička pruga Beograd- Niš- Skoplje- Atina.

Autoput E75 kroz Lapovo selo

Boban Miličić, predsednik opštine Lapovo

  • Izradom Strategije održivog razvoja želeli smo da stvorimo povoljne uslove za privlačenje novih investitora kako bi zadržali mlade koji u sve većem broju odlaze iz ove opštine. Asfaltirane su mnoge ulice, revitalizovani atarski putevi, renovira se zgrada opštinske uprave. U planu je izgradnja puta Lapovo – Rača, preko Gvozdenjaka. Zahvaljujući Kancelariji za javna ulaganja rekonstruisani su mnogi objekti za javne namene- istakao je Boban Miličić, predsednik opštine Lapovo.

Opština Lapovo donela je planska dokumenta, prostorni plan generalne regulacije kao i nekoliko planova detaljne regulacije. U toku su rekonstrukcije školskih zgrada, a pripremaju se za nastavak izgradnje vodovoda u Lapovu, izgradnje kanalizacionog kolektora i postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda.

Momčilo Petrović, načelnik Odeljenja za urbanizam

  • Prostorni plan opštine Lapovo donet je još 2011 godine, a zatim i plan generalne regulacije. U toku je rekonstrukcija školske sportske hale. Pripremamo se za izradu dokumentacije kako bi konkurisali za sredstva namenjena nastavku izgradnje vodovodne mreže i kanalizacionog kolektora u Lapovu. U pripremi su radovi na izgradi urbanističkog projekta postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – objašnjava Momčilo Petrović, načelnik Odeljenja za urbanizam.

U ovoj opštini dugogodišnji problem bila je dezinfekciona stanica, koja godinama unazad ne rad. Još uvek postoji veliki broj divljih deponija, a značajna sredstva su uložili za njihovo uklanjanje. Deponovanje sakupljenog otpada vrši se na modernoj sanitarnoj deponiji izgrađenoj po najvišim ekološkim standardima. U planu je da postave uređaj za kontrolu kvaliteta vazduha kako bi znali kakav vazduh udišu.

Marina Spasojević inspektor komunalne delatnosti i zaštite životne sredine

  • Formirana je jedna regionalna deponija FCC Vrbak, za potrebe nekoliko opština, a značajna sredstva se odvajaju za čišćenje divljih deponija. Postoji i dalje problem sa starom deponijom koja nije zatvorena, ali je na toj lokaciji planirana izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda – istakla je Marina Spasojević inspektor komunalne delatnosti i zaštite životne sredine.

Zbog svog geografskog položaja, Lapovo ima odlične preduslove za bavljenje poljoprivredom. Zastupljeni su svi tipovi poljoprivredne proizvodnje ali su najpopularniji stočarstvo i ratarstvo. Pošto se nalazi u slivu Velike Morave, Lapovo ima puno obradivog zemljišta na kome se uzgajaju ratarske kulture koje se uglavnom koriste za ishranu stoke.

Projekat Održivi gradovi Šumadije i Pomoravlja

You may also like...