„Zelena“ industrija vodi Srbiju ka sigurnom evropskom putu

Završen V Međunarodni MITECO Forum
„Danas odgovorno. Sutra održivo“

Zašto se u Evropskoj uniji koči razvoj ambicioznih ciljeva cirkularne ekonomije? Ako su industrijska groblja u Srbiji puna, zahvaljujući nekadašnjim gigantima koji su završili na otpadu, da li prerada tog otpada predstavlja ekonomsku šansu za našu zemlju? Da li je u održivom sistemskom zbrinjavanju industrijskog i opasnog otpada neophodna saradnja državnog i privatnog sektora, i šta nam govore primeri iz regiona? Ovo su samo neka od pitanja na koja su eksperti iz zemlje i inostranstva pokušali da daju odgovore, kao i da ukažu na mogućnosti za dalja delovanja u oblasti životne sredine i održivog razvoja, u okviru Međunarodnog MITECO Foruma, koji je održan po peti put pod sloganom „Danas odgovorno. Sutra održivo“. Neki od glavnih zaključaka Foruma u fokus stavljaju neophodnu primenu sistematičnog koncepta upravljanja otpadom, koji je podržan od strane države, ali i privatnog sektora. Iz ugla privrede, istaknut je značaj Poglavlja 27, u cilju dostizanja zahtevnih evropskih standarda, kao i ulaganje u pitanja životne sredine i cirkularne ekonomije.

V Međunarodni MITECO Forum - panel diskusija 2

Miodrag Mitrović rekao je da MITECO Forum pruža potencijalne okvire budućeg delovanja u industriji upravljanja otpadom i zaključio:

Miodrag Mitrović predsednik Miteco

  • MITECO Forum predstavlja informativnu i edukativnu platformu, koja godinama u nazad beleži sve veći broj posetilaca. To dokazuje da postoji rastuća svest kod šire javnosti o održivom razvoju, ali i interesovanje za konkretnim primerima dobre prakse, koji bi mogli da daju pravac daljeg razvoja Srbije u politikama zaštite životne sredine. Prema podacima u Srbiji postoji između 80 i 90 lokacija gde postoji opasni otpad, a tačne količine se ne mogu znati. Procenjujemo da na svakoj lokaciji postoji negde od 500 do 1.000 tona opasnog otpada, a tu je i podatak da je i zemlja kontaminirana, što je mnogo opasnije. Imate i 100 hiljada tona opasnog otpada po preduzećima koja su propala, o kojima niko ne vodi računa. Ono što je još opasnije ako hoćemo da promovišemo poljoprivredu kao jednu od bitnih grana, onda moramo tu zemlju da očistimo od hemikalija. Tokom bombardovanja zagađenost osiromašenim uranijumom je sada manja nego što je zagađenost hemikalijama koje su nastale bilo poplavama ili iscurivanjem – ističe Miodrag Mitrović predsednik Miteco.

V Međunarodni MITECO Forum - panel diskusija

Miteco je nastao 2000-te godine kao inovativna preduzetnička ideja, koja se pojavila kao pionir u upravljanju tokovima otpada. Ubrzo se Miteco novim tehnologijama i sistemima upravljanja naslonio na već postojeći centar za prikupljanje sekundarnih sirovina Kneževac. To je bila baza na kojoj su inovacijama i preduzetničkim idejama gradili savremenu kompaniju Miteco. Prvi su iz Srbije 2003 godine izvezli otpad u Švajcarsku i Austriju na spaljivanje. Po prvi put je te iste godine iz Srbije zahvaljujući ovoj kompaniji izvršen izvoz otpada rečnim putem.

Nevena Čolić Mohora, direktor Miteca

  • Opredeljenje prema tehnikama primenjivim u Srbiji treba usmeriti na nama slične zemlje, poput Austrije. Sigurno idemo sporijim tempom postizanja standarda u životnoj sredini, ali u razmeni informacija i iskustava nemamo kašnjenja. Miteco ima dugogodišnju saradnju sa najvećim kompanijama u Evropi, koje se bave upravljanjem otpadom, članice smo stručnih i privrednih udruženja iz ove branše. Pokrenuli smo Miteco Forum upravo kao platformu da preispitujemo svake treće godine šta smo u međuvremenu postigli, unapredili ali i da čujemo novosti iz međunarodnih krugova – objašnjava Nevena Čolić Mohor , direktor Miteca.

Tokom V međunarodnom MTECO Foruma svečano je otvorena izložba fotografija „Životna sredina bez cenzure“ i ovom prillikom su uručene nagrade pobednicima konkursa. Prvo mesto osvojio je autor El Gvojos sa fotografijom „Avet civilizacije“.

El Gvojos, autor prvonagrađene fotografije

  • Otkad znam za sebe imao sam neku izraženu ekološku notu i posmatrao sam svet oko sebe, a takođe se kritički i samokritički odnosim prema životnoj sredini i okolini u kojoj živimo. Bavljenje speleologijom, planinarstvom, odlaskom u prirodu samo je potenciralo sve to. Bio sam na nekom radnom zadatku, na nekom od krovova, preko puta beogradske toplane i naprosto atmosfera je bila takva, namestilo se što mi kažemo fotografi, sunce i sve ostalo. Aparat je uvek tu da se nešto ne propusti, inspiracija je uvek prisutna – rekao je El Gvojos, autor prvonagrađene fotografije.

O MITECO Forumu:
MITECO Forum je posvećen stručnoj javnosti, kompanijama, predstavnicima lokalnih samouprava i zainteresovanim pojedincima koji svojim delovanjem žele da utiču na zdraviju budućnost. Značaj se ogleda u činjenici da predstavlja referentno mesto gde se otvaraju nove teme u vezi sa zaštitom životne sredine i održivim razvojem, sa posebnim osvrtom na oblast upravljanja otpadom.

You may also like...