Evropska uloga FEAD-a i prednosti članstva Hrabrog čistača u FEAD-u

FEAD je evropska krovna organizacije privatne industrije otpada. Članovi FEAD-a su trenutno 20 nacionalnih udruženja industrije otpada iz 18 zemalja članica Evropske Unije, kao i iz Norveške i Srbije.

O Evropskoj ulozi FEAD – a i međunarodnoj saradnji „Hrabrog Čistača“ sa drugim nacionalnim udruženjima za uklanjanje otpada, govori nam član upravnog odbora Evropske federacije za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine FEAD dr  Peter Hodecek, MBA.

Čije interese zastupa FEAD ?

  • FEAD zastupa interese ukupno 3.000 preduzeća iz svih segmenata industrije otpada. Ova preduzeća trenutno zapošljavaju ukupno preko 320.000 radnika i ostvaruju godišnji promet od oko  75 milijardi EUR. Oko 75 % ukupnog evropskog tržišta privrednog i industrijskog otpada, kao i  oko 60 % tržišta komunalnog otpada pokrivaju ova preduzeća preko FEAD-a – istakao je dr. Peter Hodecek, MBA.

Peter Hodecek, MBA - član upravnog odbora Evropske federacije za upravljanje otpadom i zaštitu životne sredine FEAD d

Upravo u sektoru uklanjanja otpada Brisel je poslednjih godina postao centar evropske politike otpada?

  • Trenutno postoje veliki dispariteti između pojedinih zemalja članica u pogledu postojećih nacionalnih standarda i formi odgovarajućih struktura za uklanjanje otpada po pojedinim zemljama. Trenutno su prioritetni napori Evropske komisije usmereni na što je moguće veće ujednačavanje ovih razlika, pri čemu njihova harmonizacije zbog drugih eksternih faktora koji utiču na uklanjanje i recikliranje otpada, kao što su, na primer, socijalni i ekonomski parametri, predstavlja veliki izazov.

Koje su prednosti članstva „Hrabrog čistača“ u FEAD-u, a time i privatne srpske industrije otpada?

  • U okviru mog dugogodišnjeg rada za FEAD izuzetno pozdravljam članstvo Hrabrog čistača i time privatne srpske industrije otpada u FEAD-u. Srbija se nalazi u procesu pristupanja Evropskoj uniji i zbog toga u oblasti životne sredine, a posebno u industriji otpada, ima određenu potrebu za smanjenjem zaostatka u dostizanju EU standarda. Neophodna implementacija tekovina Evropske Unije u oblasti životne sredine stavlja Srbiju pri tom pred veoma velike izazove.

Srbija je važno i značajno tržište za buduće investicije u infrastrukturu industrije otpada. Kako bi se domaći i strani investitori zainteresovali za ovo tržište šta je potrebno ?

  • Potrebna je transparentna i stabilna legislativa u segmentu otpada. Samo ako se modernim zakonodavstvom u Srbiji stvore jasni tržišni uslovi, mogu se očekivati odgovarajuće investicije u ovaj industrijski sektor. Investitorima je potrebna – u Srbiji kao i u drugim zemljama – dovoljna tržišna stabilnost, u suprotnom ne postoji dovoljna sigurnost za return-on-investment. Najviši prioritet za investicije u infrastrukturne objekte industrije otpada pri tom predstavlja poznavanje namera Evropske Unije u oblasti politike otpada što je svakako garantovano članstvom Hrabrog čistača u FEAD-u. Zbog toga je za srpski sektor otpada i tamošnje aktere veoma važno da raspolažu aktuelnim znanjima o kratkoročnim, srednjoročnim i dugoročnim trendovima i strategijama u ovom segmentu na evropskom nivou kako bi se omogućilo održivo oblikovanje budućih investicija u neophodne infrastrukturne objekte industrije otpada koje će dovesti do povećanja vrednosti. Zbog toga za ove neophodne upravljačke mere članstvo Hrabrog čistača u FEAD-u nudi velike prednosti jer FEAD sa svoje strane raspolaže sveobuhvatnim pristupom svim političkim i administrativnim ustanovama Evropske Unije u Briselu, a takođe i industrijskim i privrednim asocijacijama koje tamo imaju svoje sedište.

Već danas „Hrabri čistač“ ima više članova koje kao firme kćerke međunarodnih koncerna ili velikih međunarodnih preduzeća preuzimaju vodeću ulogu u privatnom sektoru uklanjanja otpada u Srbiji ?

  • Ovo je jasna i nedvosmislena indicija za to da ova preduzeća imaju poverenje u Hrabri čistač, tj. u to da će ovo Udruženje svojim članstvom u FEAD-u biti u stanju da etablira i realizuje evropske standarde i time transparentno tržište otpada u Srbiji i onemogući faktore koji deformišu konkurenciju. Već i u ovom momentu međunarodna saradnja Hrabrog Čistača sa drugim nacionalnim udruženjima za uklanjanje otpada, kao što je Savez Nemačkih preduzeća za uklanjanje otpada „Bund Deutscher Entsorgungsunternehmen (BDE)“ igra istaknutu ulogu i omogućuje Hrabrom čistaču da neguje direktnu razmenu iskustava i tehnologija sa predstavnicima branši, odnosno njihovim članovima koji već dugo godina posluju u branši.

Pored toga članstvo u FEAD-u omogućuje direktan kontakt sa visokim predstavnicima Evropskih institucija i time nudi šansu da se posebne teme srpskog tržišta otpada plasiraju direktno u Briselu ?

  • To bi trebalo da bude doprinese i boljem i dubljem razumevanju pitanja reformi i razvoja srpskog sektora otpada kod briselskih zvaničnika koji donose odluke. FEAD zbog toga izuzetno pozdravlja članstvo Hrabrog čistača jer će se na taj način i evropska krovna organizacija privatne industrije zbrinjavanja otpada upoznati za poteškoćama u pristupanju Evropskoj Uniji kada su u pitanju neophodno ispunjavanje relevantne legislative u sektoru otpada, a o njima će se preko FEAD-a moći obavestiti i pregovarati sa relevantnim institucijama u oblasti politike otpada.

Intervju vodila Zorica Savić Ranković

You may also like...