Kontrola prometa zaštićenih vrsta gljiva

Sakupljene količine gljiva su u većini slučajeva namenjene izvozuRepublička inspekcija za zaštitu životne sredine obaviće redovne i vanredne inspekcijske kontrole u preduzećima koja se bave otkupom zaštićenih vrsta gljiva, najčešće vrganja i lisičarki. Sakupljene količine gljiva su u većini slučajeva namenjene izvozu, u svežem ili prerađenom stanju. Na domaćem tržištu se retko mogu naći u prometu navedene vrste gljiva, u vrlo malim količinama na zelenim pijacama, gde se prodaju i vrste koje nisu zaštićene. Republička inspekcija za zaštitu životne sredine apeluje na građane da ne kupuju gljive na pijaci.
Pravilnikom o proglašenju i zaštiti strogo zaštićenih i zaštićenih divljih vrsta biljaka, životinja i gljiva, proglašavaju se divlje vrste biljaka ,životinja i gljiva  kao strogo zaštićene divlje vrste i zaštićene divlje vrste. Uredbom o stavljanju pod kontrolu korišćenja i prometa divlje flore i faune određene su vrste čije je sakupljanje i promet dozvoljeno, ali pod određenim uslovima uz odgovarajuće dozvole Ministarstva. Među vrstama koje su Uredbom zaštićene se ne nalaze otrovne vrste gljiva.
Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja je nadležno za sprovođenje odredbi Zakona o zaštiti prirode sa svim njegovim izmenama i dopunama kao i sa podzakonskim aktima koji ga prate. U okviru svojih nadležnosti republička inspekcija za zaštitu životne sredine, obavlja redovne kontrole pravnih lica čija delatnost podleže ovoj zakonskoj regulativi.

You may also like...