Srbija dobila dozvolu za izvoz proizvoda od ribe u EU

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede tokom 2009. godine postavilo je zakonodavne a kasnije i praktične uslove za izvoz proizvoda od ribe u Evropsku uniju.

riblji-filetiPočetkom 2010. godine u Srbiji je boravila veterinarska inspekcija Evropske unije-FVO (Misija EU za hranu i veterinu), koja je izvršila proveru celokupnog sistema. Tada je inspekcija utvrdila da Srbija poseduje istovetan sistem kontrole u proizvodnji i prometu ribe i proizvoda akvakulture, da je uvela EU standarde i da je garant za izvoz i stavljanje na listu zemalja iz čijih objekata može da se izvozi na tržište zemalja EU.

Dobijanje dozvole za Srbiju predstavlja jedan nov početak u kome će Srbija moći da ostvari sve svoje potencijale koje ima u oblasti ribarstva i da veliki broj proizvoda od ribe plasira na evropsko tržište.

You may also like...