Novi konkurs Evropskog PROGRESa

Evropski PROGRES je objavio drugi poziv za podršku projektima koji će biti realizovani u saradnji organizacija civilnog društva i institucija lokalnih samouprava, a koji za cilj imaju društveno i ekonomsko osnaživanje ugroženih grupa iz 34 opština u jugoistočnoj i jugozapadnoj Srbiji. Evropska unija i Vlada Švajcarske će posredstvom Fonda za učešće građana (CIF) podržati ove projekte sa 345.000 evra.

Svi prijavljeni projekti moraće da budu utemeljeni u opštinskim strategijama održivog razvoja i da doprinesu jednom od sledećih prioriteta: zapošljavanju, obrazovanju i obuci ugroženih i marginalizovanih grupa; unapređenju jednakog pristupa javnim službama; promociji međuetničkog dijaloga i interkulturalne saradnje; unapređenju transparentnosti u finansiranju lokalnih organizacija  civilnog društva iz finansijskih izvora lokalne samouprave, čime će se poboljšati ukupni nivo dobrog upravljanja u opštini.

  • Partnerstvo između organizacija civilnog društva i lokalne samouprave igra važnu ulogu u jačanju dijaloga, odgovornosti, razumevanja i tolerancije ali i u utemeljenju vrednosti civilnog društva bez kojih nema poštovanja ljudskih prava. Kroz projekte Fonda za učešće građana, omogućeno je da se čuje glas građana i građanki i pruži podrška njihovom učešću u razvoju zajednica – rekla je Ana Nedeljković, menadžerka sektora za dobro upravljanje i socijalnu uključenost u okviru Evropskog PROGRESa.

Za pojedinačne projekte biće izdvojeno do 15.000 evra po projektu dok partnerstva treba da obezbede finansijski doprinos od najmanje 10% od vrednosti učešća donatora. Ukupna vrednost projekta ne može biti veći od 25.000 evra.

U okviru prvog CIF poziva odobreno je 20 projekata koji su između ostalog doprineli ekonomskom osnaživanju žena, unapređenju dostupnosti i kvaliteta zdravstvenih usluga, pomogli su socijalnu inkluziju građana romske nacionalnosti i osoba sa invaliditetom i promovisali međuetničku toleranciju.

Novi konkurs Evropskog PROGRESa

  • Kroz Fond za učešće građana želimo da pokažemo da civilno društvo predstavlja ključnog partnera lokalnim samoupravama u rešavanju problema u zajednici, i da takav zajednički rad vodi u pravcu pronalaženja dugotrajnih rešenja problema sa kojima se građani susreću, a posebno onih najranjivijih – izjavila je Biljana Kerić, saradnica programа za socijalnu uključenost.

Za bespovratna sredstva u okviru ovog poziva mogu da se prijave udruženja i organizacije koje imaju sedište u najmanje jednoj od 34 opštine koje su uključene u Evropski PROGRES. Projekti moraju biti sprovedeni u roku od maksimalno deset, a minimalno sedam meseci.

Konkurs je otvoren do 4. maja 2016. godine, a više informacija o samom pozivu kao i dokumentacija za prijavljivanje dostupne su na veb sajtu Evropskog PROGRESa

IZVOR: Evropski PROGRES

You may also like...