Obezbeđeno privremeno skladištenje posebnih vrsta otpada

Ministarstvo životne sredine i prostornog planiranja postupilo je u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srbije od 25. juna 2009. godine, kojim je zaduženo da sprovede postupak izbora ovlašćenog operatera radi bezbednog prepakivanja posebnih vrsta otpada, njegovog privremenog skladištenja, obezbeđenja od požara i dvadesetčetvoročasovnog obezbeđenja.

skladistenje-posebnih-vrsta-otpada

Zaključak Vlade je donet kako bi se sprečile mogućnosti akcidenata sa ozbiljnim posledicama po život i zdravlje građana, kao i na životnu sredinu.

Posebne vrste otpada će se privremeno skladištiti na lokaciji udaljenoj od naseljenih mesta u Krnjevu, na prostoru u vlasništvu Republike Srbije datom na korišćenje Ministarstvu odbrane. Otpad će se privremeno skladištiti do njegovog konačnog zbrinjavanja i to ne duže od 12 meseci.

Privremeno skladištenje posebnih vrasta otpada će se vršiti u skladu sa zakonom, na način koji obezbeđuje njegovu maksimalnu zaštitu. Obezbeđena je protivpožarna zaštita, nadzor i fizičko obezbeđenje. Republička inspekcija za zaštitu životne sredine će kontrolisati skladištenje i obezbeđenje otpada.

Tokom obavljanja redovnih i vanrednih inspekcijskih nadzora, Republička inspekcija za zaštitu životne sredine je idetifikovala više lokacija na kojima se nalazi nepropisno odloženi poseban otpad. Ovakav otpad čije je poreklo utvrđeno, nalogom inspektora vraćen je proizvođaču, uz obavezu postupanja sa istim u skladu sa zakonom. Osim toga, podnošene su prijave nadležnim pravosudnim organima. U najvećem broju slučajeva ipak nije bilo moguće utvrditi poreklo i sastav posebnog otpada.

Opasan otpad

Postupajući po navedenom Zaključku, Ministarstvo je objavilo Prethodni raspis o planiranoj javnoj nabavci za 2009. godinu, donelo Odluku o pokretanju postupka javne nabavke usluga preuzimanja, transporta i privremenog skladištenja posebnih vrsta otpada, objavilo Javni poziv za prikupljanje pismenih ponuda u otvorenom postupku za javnu nabavku usluga preuzimanja, transporta i privremenog skladištenja posebnih vrsta otpada, razmotrilo prispele ponude i donelo odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača. Nakon toga potpisan je ugovor o realizaciji javne nabavke.

Kako bi bio uspostavljen kontrolisani sistem skladištenja posebnog otpada, sve aktivnosti vezane za Zaključak Vlade biće transparentne i otvorene za zainteresovanu javnost i medije. Sve sugestije i primedbe

You may also like...