Organizovanije prikupljanje PET ambalaže u Kragujevcu

kante za smećemetalne kante za smeće

Javno komunalno preduzeće ’’Čistoća’’ iz Kragujevca, u ovoj godini planira da nabavi novih 300 kontejnera za prikupljanje PET ambalaže koji bi bili raspoređeni ne samo u centru grada, već i u prigradskim naseljima. Da bi poboljšalo higijenu u gradu, ovo preduzeće je građanima omogućilo i nabavku zelenih kontejnera.

kontejneri za papirkontejner zapet ambalažu

Prema Zakonu o ambalaži i ambalažnom otpadu proizvođač koji na tržište iznese 100 tona ambalažnog otpada, ima obavezu da ove godine prikupi i reciklira 5 odsto, odnosno na ime toga da plati 38 dinara po kilogramu. Industrijski proizvođači će angažovati posrednike, poput Sekopaka, da za njih sakupljaju ambalažni otpad i upravljaju njime, a ovaj operater će kao neprofitna organizacija, taj posao poveriti komunalnim preduzećima. U planu je da do kraja jula ova firma potpiše ugovor i sa Kragujevcem. U ovom gradu već nekoliko godina posebne vrste otpada odlažu se u obeležene kontejnere, među kojima i za plastičnu ambalažu. Dobijanjem novih 300 kontejnera za PET ambalažu, u gradu bi se efikasnije prikupljala ova vrsta sekundarnih sirovina.

Dejan Raonić, direktor kragujevačkog Javno komunalnog preduzeća ’’Čistoća’’

Dejan Raonić, direktor kragujevačkog Javno komunalnog preduzeća ’’Čistoća’’

  • Većim brojem posuda sigurno bi efikasnije prikupljali PET ambalažu u gradu, kod nas bi se presovala, a dalje bi prodavali prerađivačima, što je nešto – prema rečima Dejana Raonića direktora kragujevačkog Javno komunalnog preduzeća ’’Čistoća’’, što bi trebalo da uradimo ne samo zbog higijene grada već i da ne bi ova sekundarna sirovina završavala u kontejnerima za komunalni otpad, pa na deponiju. To se isto odnosi i na papir i karton pa je u planu nabavka zelenih kontejnera.

Gradska čistoća završila je i reviziju kvadrature stambenih površina, koja u poslednjih desetak godina nije rađena, a na osnovu koje građani plaćaju usluge iznošenja smeća.

  • Zadnjih desetak godina revizija kvadrature stambenih površina nije rađena, a grad se širio. Pošto se usluge iznošenja smeća plaćaju po kvadraturi, mnogi su plaćali manje nego što treba. Ovom merom – prema rečima Raonića, građane smo stavili u ravnopravan položaj, jer je jedan broj plaćao pravu cenu dok drugi nije.

Kontejneri ispred suda u Kragujevcu

Tako se došlo do podatka da skoro 600 hiljada kvadrata nije evidentirano, a ovom revizijom se došlo do tačnih podataka koliko grad Kragujevac ima stambenih površina. To će gradskoj čistoći u Kragujevcu doneti veća sredstva, na mesečnom nivou skoro 1.750.000 dinara, što će ova služba iskoristiti za nabavku nove opreme i bolje higijene u gradu. Ove nedelje krenuće revizija kvadrature kod pravnih lica, a akcija će trajati mesec i po dana. Da bi poboljšali higijenu, posebno u prigradskim naseljima, Čistoća je omogućila građanima da pod povoljnijim uslovima nabave zelene kante za odlaganje komunalnog otpada.

You may also like...