Granica buke

buka-kg

Povodom 20-og aprila međunarodnog dana zaštite od buke, Institut za javno zdravlje Kragujevac obavio je merenje buke u centru grada. Rezultati su pokazali da je nivo buke prešao dozvoljenu granicu za 40 %.

Institut za javno zdravlje Kragujevac na osnovu ugovora sa gradskom upravom, od 2004. god. vrši redovna merenja komunalne buke na teritoriji Grada Kragujevca (dvadesetčetvoročasovno merenje komunalne buke jednom mesečno na 6 mernih mesta koja pripadaju različitim delovima grada). U proseku, u odnosu na dozvoljene nivoe buke za dan i noć, sagledavajući sredinu u kojoj čovek boravi (za izvore buke izvan zgrada), noćni termini merenja u Kragujevcu imali su prosečno izmereni nivo buke od 53.4 dB, što je 53% više od dozvoljenog a dnevni su imali prosečno izmereni nivo buke od 62.2 dB, što je 55% više od dozvoljenog.

Buka je neprijatan zvučni fenomen, preglasan, neugodan ili neočekivan zvuk različitog trajanja, nivoa i vremenske raspodele. Iznad određenog intenziteta oštećuje zdravlje ljudi izazivajući auralne i ekstraauralne efekte.

Buka može biti industrijska i komunalna. Dozvoljeni nivoi komunalne buke su zakonom regulisani. Preko 50% stanovništva Evrope ometa buka a oko 16% živi u tzv. ,,crnim akustičkim rupama,,. Kod 30% stanovnika Evrope buka ometa spavanje a sluh je kod oko 700 miliona ljudi ugrožen bukom.

Buka se rangira u prva tri činioca povezana sa glavoboljom i migrenom kod školske dece (posle kompjuterskih igrica i težine školskog programa). Značajan je negativan efekat buke na sposobnost čitanja, koncentracije, dugoročne i kratkoročne memorije i motivacije za učenje kod svih uzrastnih kategorija, posebno za decu i mlade.

Buka podstiče agresivnost, loše međuljudske odnose, nekorišćenje stambenog prostora, posebno terasa, traumatizam u stanu i ometa redovne aktivnosti.

Buka produžava vreme zaspivanja, skraćuje fazu kvalitetnog, dubokog sna i dovodi do čestog buđenja. Oko 20% nesanica je izazvano bukom.

Izloženost buci može da izazove i povećanje krvnog pritiska, ubrzanje rada srca, depresivno ponašanje, umor, smanjenje radne sposobnosti.

Dugoročni efekti su: neurotičnost, povećana potrošnja sedativa, traumatizam i snižena produktivnost, pogoršanje postojećih mentalnih poremećaja i dr.

Pozivamo Vas da nam se pridružite i u Zavodu za zdravstvenu zaštitu radnika 21.04.2009. god. u 13,30 sati da zajedno obeležimo ovaj dan.

You may also like...