Otkrivena nova vrsta – osolika muva

Otkrivena nova vrsta, dosad nepoznata nauci – osolika muva Eumerus pannonicus u Specijalnom rezervatu prirode “Pašnjaci velike droplje”

Osolika muva Eumerus pannonicus

Istražujući Specijalni rezervat prirode “Pašnjaci velike droplje” tim istraživača entomologa, koji vodi prof. dr Ante Vujić, sa Departmana za biologiju i ekologiju, Univerziteta u Novom Sadu, pronašao je novu vrstu osolikih muva (familija Syrphidae). Ova vrsta, za koju se do nedavno nije znalo da postoji, nazvana je Eumerus pannonicus Ricarte, Vujić Radenković, sp.nov. Najsličnija je vrsti Eumerus bactrianus, sa tipskim lokalitetom u Tadžikistanu, ali se od nje jasno razlikuje na osnovu brojnih morfoloških karaktera (oblika antena, građe genitalnog aparata mužjaka…).Osolika muva Eumerus pannonicusnađena je na rubnom delu Rezervata, hraneći se na cvastima kukute (Conium maculatum L.). Tokom istraživanja nađene su samo dve jedinke, mužjak i ženka. Terenska istraživanja su sprovedena tokom maja i juna 2014. godine, a laboratorijske analize kojima se utvrdilo da se radi o novoj vrsti za nauku su završene krajem 2015. godine.
Budući da se radi o novoj vrsti fitofagnog roda Eumerus, Pokrajinski zavod za zaštitu prirode će u saradnji sa istraživačkim timom prof. dr Ante Vujića i upravljačem Rezervata sprovesti dodatne mere zaštite njenog tipskog lokaliteta. Postoji verovatnoća da se vrsta nađe i u drugim delovima Rezervata, kao i na drugim očuvanim stepskim staništima u Panonskoj niziji, za šta su potrebna dalja istraživanja.
Ovaj izuzetan nalaz dodatno ističe značaj SRP “Pašnjaci velike droplje”, čije su temeljne vrednosti jedina populacija velike droplje (Otis tarda) u Srbiji, kao i najočuvaniji kompleks travnih staništa u Vojvodini. Sada se zna da je ovaj Rezervat ključan za očuvanje vrste Eumerus pannonicus, kao nedeljivog segmenta svetske biološke raznolikosti. Još jednom se potvrđuje važnost očuvanja naših zaštićenih područja, koja su vrednija više nego što znamo ili naslućujemo.

Izvor: Pokrajinski zavod za zaštitu prirode

You may also like...