Partnerstvom ka zaštiti prirode

Treći godišnji skup organizacija za zaštitu prirode „PARTNERSTVOM KA ZAŠTITI PRIRODE“ održan je 21. decembra 2015. Godine, u organizaciji Zavoda za zaštitu prirode Srbije. Skup je okupio predstavnike državnih organa, stručnih ustanova, visokoškolskih organizacija i nevladinih organizacija, kako bi kroz dijalog stručne i zainteresovane javnosti unapredili koordinaciju akcija i saradnje vladinog i nevladinog sektora u zaštiti prirode.

skup organizacija za zaštitu prirode PARTNERSTVOM KA ZAŠTITI PRIRODE

  • U narednoj 2016. godini, kada se očekuje bezuslovno otvaranje Poglavlja 27- Životna sredina i Državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božovićklimatske promene, kada je u pitanju zaštita prirode svi zajedno bićemo u istoj funkciji, svi zajedno radićemo na dostizanju standarda Evropske unije u ovoj oblasti, a što će u krajnjem cilju poboljšati i ukupan kvalitet življenja građana Srbije. Moramo dati krila ekonomiji i ne smemo gušiti privredu, ali uz obezbeđenje prirodnih vrednosti i očuvanje resursa. Upravo je na stručnim ustanovama da se napravi balans između privrede koja se mora pustiti da radi, i zaštite prirodne baštine koju ostavljamo budućim generacijama – rekla je državni sekretar Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine Stana Božović otvarajući skup.

Ministarstvo će i u narednom periodu nastaviti da podržava rad organizacija koje doprinose unapređenju i zaštiti prirode. Ovom prilikom, zatražena je podrška i aktivno uključivanje ovih organizacija i ubuduće, s obzirom na nedovoljne ljudske kapacite i da otvaranje Poglavlja 27 podrazumeva veoma obimne i složene zadatke, naročito kada je reč o promeni svesti i navika građana.

Direktor Zavoda Aleksandar Dragišić obratio se skupu izražavajući zadovoljstvo što Zavod postaje tradicionalno mesto okupljanja svih onih koji svojim radom i zalaganjem nastoje da unaprede zaštitu prirode i ostvare strateške ciljeve u ovoj oblasti.

  • Biće nekoliko aktivnosti Zavoda i događaja u odlazećoj godini, koji predstavljaju značajan iskorakAleksandar Dragišić direktor Zavoda u zaštiti prirode, kao što je sastanak rukovodilaca evropskih agencija i zavoda za zaštitu prirode posvećen obnovljivim izvorima energije s osvrtom na zaštitu prirode, Svetski kongres biodiverziteta održan u Parku prirode „Šargan – Mokra gora“, objavljene crvene knjige vodozemaca i gmizavaca u izdanju Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Zavoda – rekao je Aleksandar Dragišić direktor Zavoda. Otvoren je prostor za razmenu znanja i iskustava, za usvajanje i primenu novih pozitivnih praksi u zaštiti prirode, i osnov za dostizanje novih standarda u zaštiti prirode. Otuda slede i zadaci kojima ćemo, shodno svojim nadležnostima kao stručne ustanove u zaštiti prirode ostvarivati u narednoj godini, na revidiranju i jačanju ekološke mreže Srbije, i procesu uključivanja u ekološku mrežu Natura 2000 – istakao je Dragišić i dodao da je, za uspešno ostvarenje budućih zadataka, kao otvaranje Poglavlja 27 u pregovorima sa EU, potrebna sinergija svih koji se bave zaštitom prirode i poseduju saznanja o njenim prirodnim vrednostima, odnosno razvijanje saradnje koju simbolizuje i ovaj skup.

U ime Srpskog biološkog društva, prisutnima se ovom prilikom obratila i prof. dr Jelena Knežević Vučković koja je naglasila da je ova organizacija formirala poseban Odbor za biodiverzitet, s ciljem jačanja buduće saradnje.

Kao primer poslova koji predstoje u narednoj godini, na skupu su predstavljeni ciljevi projekta „Izgradnja kapaciteta za implementaciju standarda i konvencija pravne tekovine EU u oblasti zaštite prirode – uspostavljanje mreže Natura 2000“ koji koordinira konzorcijum „Balcon“ iz Mađarske. Kako je Gabor Silađi objasnio, ovaj projekat će doprineti uspostavljanju evropske ekološke mreže Natura 2000 u Srbiji, a obuhvatiće izradu protokola, tj. metodologije za prikupljanje podataka o vrstama od evropskog značaja za zaštitu, testiranje medotologije na odabranom pilot području, jačanje kapaciteta nosilaca ovih aktivnosti, i aktivnosti komunikacije zainteresovanih strana. On je pozvao predstavnike organizacija da doprinesu uspehu ovog projekta dostavljanjem podataka koji mogu pomoći proglašenju ekološki značajnih područja u okviru Nature 2000.

izložba Biodiverzitet

Atmosferu na okupljanju partnera u zaštiti prirode upotpunila je izložba „Biodiverzitet“ nagrađenih fotografija sa konkursa Zavoda za zaštitu prirode Srbije, National Geographic Srbija i firme Canon, kao svojevrsno podsećanje na suštinske motive zajedničkog rada na zaštiti prirode.

Izvor: Zavod za zaštitu prirode Srbije

You may also like...