Prirodno matematički fakultet Kragujevac

 

Prirodno matematički fakultet u Kragujevcu danas predstavlja najveću savremeno opremljenu obrazovno naučnu ustanovu u centralnoj Srbiji koja sa uspehom obrazuje stručnjake iz oblasti prirodnih nauka, matematike i informatike. Fakultet je sa svojim rezultatima i radom dao veliki doprinos razvoju ne samo regiona Šumadije i Pomoravlja, već i Srbije u celini. Veliki kadrovski potencijal, savremeno opremljene laboratorije i učionice predstavljaju osnovu za budući uspešan rad fakulteta.

Prof. dr SREĆKO TRIFUNOVIĆ, dekan PMF Kragujevac

  • Fakultet je među prvima akreditovao 17 programa po Bolonjskom sistemu, po 6 osnovnih akademskih i master studija i 5 doktorskih. Imamo negde oko hiljadu pet stotina studenata. Fakultet je akreditovan i kao naučno istraživačka organizacija gde je 159 zaposlenih angažovano u naučno istraživačkim projektima, a sam fakultet je nosilac šest projekata. Takođe je značajna i izdavačka delatnost pa imamo vrlo značajan međunarodni časopis “Match” čiji je urednik prof. dr Ivan Gutman koji je objavio i seriju monografija – istakao je prof. dr Srećko Trifunović, dekan na PMF Kragujevac.

predavanja na Institutu za biologiju i ekologiji

Institut za biologiju i ekologiju, kao organizaciona jedinica PMF-a u Kragujevcu je kadrovski i materijalno osposobljena za školovanje i formiranje stručnjaka iz oblasti biologije i ekologije, koji će svoja znanja primenjivati u pedagoškoj, naučnoj i privrednoj delatnosti. Modernizovanjem istraživačkih i studentskih laboratorija, formiranjem računarskih učionica stvoreni su uslovi za izvođenje savremene nastave.

Prof. dr SNEŽANA SIMIĆ, upravnik Instituta za biologiju i ekologiju

  • Mi u okviru Instituta za biologiju i ekologiju imamo posebne organizacione celine kao što su Akvarijum, Botanička bašta i Centar za predklinička ispitivanja aktivnih supstanci. Bavimo se nastavom, naučno istraživačkim radom a poslednjih nekoliko godina smo usmereni na različite delatnosti koje nas povezuju sa privredom i sa širom društvenom zajednicom. Interesantno je da u toku ove godine je u postupku akreditacija i novog jednogodišnjeg master programa molekularne biologije i očekujemo da će biti velikog interesovanje budućih studenata – objašnjava prof. dr Snežana Simić, upravnik Instituta za biologiju i ekologiju.

predavanje na Institutu za matematiku i  informatiku

Na Institutu za matematiku i informatiku trude se da kroz partnerstvo sa osnovnim i srednjim školama Šumadijskog okruga omoguće studentima odgovarajuću praksu i time ih pripreme za budući rad. Cilj je da sa studentima rade na realizaciji različitih projekata, a zajedno sa informatičarima realizuju projekte primenjene matematike i razvoj informacionih tehnologija.

Prof. dr MARIJA STANIĆ, šef Instituta za matematiku i informatiku

  • Trenutno je u pripremi akreditacija jednog programa zajedničkih doktorskih studija matematike na nivou Srbije. U to su uključeni Univerziteti u Nišu, Kragujevcu, Novom Pazaru i Novom Sadu, gde ćemo napraviti jedan zajednički studijski program koji će omogućiti studentima da upišu studije u Kragujevcu, a slušaju nastavu kod najboljih profesora iz cele Srbije. Predviđeno je i gostovanje velikog broja stručnjaka iz inostranstva, a studije i disertacije će biti na engleskom jeziku, pošto otvara mogućnost i zapošljavanja na nekim institucijama van naše zemlje – ističe prof. dr Marija Stanić, šef Instituta za matematiku i informatiku.

Atrijum Instituta za fiziku

Za eksperimentalne vežbe studenata fizike i Institutu su formirane i opremljene laboratije za računarstvo i elektroniku, elektromagnetizam i optiku, atomsku i subatomsku fiziku, mehaniku i molekularnu fiziku i metodiku nastave fizike. Na krovu Instituta za fiziku izgrađena je i opremljena Astronamska opservatorija, dok je za naučnostraživačke radove iz radijacione fizike formirana i opremljena posebna laboratija.

Prof. dr MILAN KOVAČEVIĆ, upravnik Instituta za fiziku

  • Ovde se školuju fizičari kroz tri nivoa studija, imamo akreditovane studije, osnovne akademske. master i doktorske studije fizike, a svake godine upisujemo trideset studenata. Imamo laboratorije koje su dobro opremljene, a jedna od tih je i laboratorija za elektromagnetizam i optiku koja je istovremeno namenjena i đacima osnovnih i srednjih škola za izvođenje ogleda iz fizike – rekao je prof. dr Milan Kovačević, upravnik Instituta za fiziku.

Studijski program akademskih studija iz hemije treba da obrazuje i osposobi stručnjake za raznovrsne poslove koji zahtevaju znanje iz oblasti hemije. Po završetku studija hemije formiraju se stručnjaci sposobni da rade i rukovode u hemijskih laboratorijama u industriji, školama, razvojnim laboratorijama, zavodima za monitoring i zaštitu životne sredine, naučno istraživačkim laboratorijama.

Institut za hemiju

Prof. dr LjUBINKA JOKSOVIĆ, upravnik Instituta za hemiju

  • Na ovom fakultetu se ostvaruju osnovne, master i doktorske studije i istovremeno se odvija naučno istraživački rad na projektima Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Osnovne akademske studije upisuje godišnje 65 studenata na smerovima istraživanje i razvoj, nastavnik hemije i hemičar za zaštitu životne sredine – kaže prof. dr Ljubinka Joksović, upravnik Instituta za hemiju.

Fakultet je uspostavio intenzivnu saradnju sa univerzitetima i naučnim institucijama iz celog sveta. Profesori i istraživači pozivaju se da budu gostujući profesori i uključuju se u inostrane istraživačke timove. U isto vreme, poznati naučnici iz inostranstva boravili su na Fakultetu i bili uključeni u naučno istraživački rad. Većina nastavnika i saradnika fakulteta uključena je u nove naučno istraživačke, tehnološke i inovacione projekte Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj Republike Srbije. Nastavnici i profesori fakulteta autori su mnogih naučnih monografija i udžbenika u zemlji i inostranstvu.

You may also like...