Poglavlje 27 i životna sredina u Crnoj Gori

Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine koštaće Crnu Goru trećinu budžeta. Naime, da bi dostigli standard Evropske unije u toj oblasti trebaće milijardu i po evra.

Vlada bi u junu trebalo da usvoji Nacionalnu strategiju aproksimacije kojom se definišu ciljevi ali i uočavaju nedostaci Crne Gore u najkompleksnijem Poglavlju.

Za dva dana se završava javna rasprava o Nacionalnoj strategiji aproksimacije koja daje preciznu analizu pravnog, institucionalnog, finansijskog i ekonomskog okvira za Poglavlje 27 – Zaštita životne sredine, prenosi Antena M.

Zakonodavstvo u okviru poglavlja 27 izuzetno obimno - čini trećinu evropskog akija foto printscreen

Šefica Radne grupe Ivana Vojinović najavljuje da bi Vlada u junu trebalo da usvoji taj dokument koji će biti platforma za pregovore u Poglavlje 27. Strategijom su, navodi Vojinović, identifikovani ciljevi koje Crna Gora mora da ostvari kad je posrijedi zaštita životne sredine ali je i jasno ukazano na nedostatke.

  • Strategija se sastoji od sveobuhvatnog Akcionog plana koji precizira da Crna Gora od 2016. do 2020. mora da preduzme 190 novih mjera u oblasti harmonizacije zakonodavstva sa evropskom pravnom tekovinom. Čeka nas intenzivna normativna aktivnost u vidu izrade novih zakona, uklađivanja postojećih propisa. Definisano je i 105 mjera i aktivnosti u dijelu implementacije – kaže Ivana Vojinović šefica Radne grupe.

Poglavlje 27 po mnogima je najteže, najkompleksnije. Definitvno je najskuplje. Vojinović ističe da bi, prema preliminarnim ocjena i procjenama, Poglavlje 27 Crnu Goru trebalo bi da “košta” milijardu i po eura, odnosno trećinu budžeta.

  • Većina sredstava, 800 miliona, odnosno 60 odsto biće uloženo u podoblast vode, 370 miliona u upravljanje otpadom, da bi poboljšali kvalitet vazduha trebaće nam 130 miliona. Mahom nam je potrebna nova infrastruktura – napominje Vojinović.

Kad je posrijedi Poglavlje 27, država ima pomoć NVO sektora. Ubuduće, djelovaće i kroz Koaliciju nevladinih organizacija za praćenje pregovora u Poglavlju 27. Jelene Marojević Galić iz Green Home-a kaže da je zadatak koalicije, koju čini 15 nevladinih organizacija, da priprema izvještaje, komentare i sugestije u procesu pregovora.

  • Našu inicijativu treba shvatiti kao ispruženu ruku civilnog sektora koja će doprinijeti unaprijeđenju pregovaračkog procesa ali i pomoći da se neke greške izbjegnu kako bi put pridruživanja EU bio kraći – poručuje Marojević Galić.

Vojinović pozdravlja inicijativu. Naglašava da su Vlada i NVO do sada sarađivali kao partneri, nada se tome i u budućnosti. Inicijativu nevladinih organizacija podržava i MVPEI i Delegacija EU.

NVO formirale Koaliciju 27

Koalicija nevladinih organizacija (NVO) za praćenje pregovora u okviru pregovaračkog poglavlja 27 – životna sredina formirana je, a na osnivačkoj konferenciji saopšteno je da će to poglavlje Crnu Goru koštati oko milijardu i po eura.

Inicijatori Koalicije 27 su Green Home, Centar za zaštitu i proučavanje ptica, Društvo mladih ekologa i Sjeverna zemlja, a u njoj su i Ekspedito /Expedito/, Da zaživi selo, Program za životnu sredinu, Zeleni Crne Gore, Mreža za afirmaciju nevladinog sektora /MANS/, Regionalna Razvojna Agencija za Bjelasicu, Komove i Prokletije, Centar za razvoj Durmitora, Ekološko društvo Breznica, Mediteranski centar za ekološki monitoring /MedCEM/, MogUL i Naša Akcija.

Koordinator programa za životnu sredinu u Grin Houmu, Jelena Marojević – Galić, kazala je da je koalicija zamišljena kao otvorena platforma za zajedničko djelovanje organizacija civilnog društva u procesu evropskih integracija u oblasti zaštie životne sredine i klimatskih promjena u Crnoj Gori.

Ona je rekla da će osnovni zadatak koalicije biti analiziranje i aktivno praćenje pregovaračkih aktivnosti u okviru pregovaračkog poglavlja 27, i priprema izvještaja komentara, sugestija za relevantne dokumente u procesu pregovora.

Cilj i motiv za takvo djelovanje nevladinih organizacija je, kako je navela, želja za unapređenjem učešća civilnog društva u praćenju, zastupanju i promovisanju evropskih tekovina u oblasti životne sredine.

  • Iako je civilni sektor prisutan u procesu pridruživanja EU članstvom u radnim grupama za pojedina pregovaračka poglavlja smatramo da to nije dovoljno i da postoji potreba i prostor za značajnijem i aktivnijem uključivanju što vrećeg broja organizacija civilnog društva u ovaj proces – rekla je Marojević – Galić.

Prema njenim riječima, aktivno učešće civilnog sektora, kroz monitoring, doprinosi kvalitetu pregovaračkog procesa, njegovoj transparentnosti i uspješnosti.

  • Našu inicijativu treba shvatiti kao ispruženu ruku civilnog sektora koja će doprinijeti unapređenju pregovaračkog procesa i pomoći da se greške izbjegnu kako bi put pridruživanja evropskoj porodici bio kraći – poručila je Marojević – Galić.

Generalna direktorica Direktorata za životnu sredinu, Ivana Vojinović, kazala je da je zbog specifičnosti poglavlja 27, veoma bitna zajednička aktivnost državnih institucija i nevladinog sektora.

  • Ova inicijativa je nešto što je odavno bilo potrebno Crnoj Gori – rekla je Vojinović.

Ona je navela da se na Nacionalnoj strategiji aproksimacije radilo skoro dvije godine, dodajući da je angažovanjem eksperata iz te oblasti, uz pomoć Delegacije EU u Crnoj Gori, proces kompletiran.

Vojinović je ukazala da se strategija sastoji iz Akcionog plana, koji precizira da Crna Gora do 2020. godine mora da preduzme 190 novih mjera u oblasti harmonizacije zakonodavstva sa evropskom pravnom tekovinom i dodatnih 105 mjera i aktivnosti koje treba da budu sprovedene.

  • Naša očekivanja su da 13. aprila zaključimo javnu raspravu i izvršimo prilagođavanje teksta Nacionalne strategije aproksimacije sa pristiglim komentarima, sugestijama i mišljenjima svih zainteresovanih subjekata – navela je Vojinović.

Ona je dodala da bi crnogorska Valda strategiju mogala usvojiti u junu ove godine,a time bi strategi2ja postala obavezujući dokument koji će predstavljati osnovu za dalje djelovanje.

Vojinović je rekla da bi, prema finansijskoj procjeni i analizi, poglavlje 27 Crnu Goru koštalo oko milijardu i po eura što, kako je navela, predstavlja jednu trećinu bruto domaćeg proizvoda.

  • Oko 800 miliona eura ide za oblast kvaliteta voda, 370 miliona na oblast upravljanja otpadom, 130 miliona na oblast kvaliteta vazduha, od 33 do 35 miliona u oblasti zaštite prirode i za oblast klimatskih promjena oko 43 miliona – precizirala je Vojinović.

Andre Lis iz Delegacije EU u Crnoj Gori, uključenost civilnog društva ocijenio je kao veoma bitno.

  • Jačanje interesa građana i zaštita kulturnog nasleđa je veoma bitno za Crnu Goru – rekao je Lis.

On je kazao da će EU nastaviti da podržava sve inicijative koje će biti preduzete, dodajući da će se zalagati za veću uključenost civilnog društva.

Kvalitet demokratije može se mjeriti samo ako su svi građani uključeni i postoji dobra saradnja državnih i nedržavnih institucija – dodao je Lis.

Sanja Radović, iz Ministarstva vanjskih poslova i evropskih intergracija (MVPEI), kazala je da taj resor podržava formiranje koalicije za praćenje pregovora u okviru poglavlja 27.

Ona je istakla da je 27. poglavlje najizazovnije i najteže zbog obimnost pravne tekovine i finansijske zahtjevnosti.

Radović smatra da bi neka, od deset podoblasti poglavlja 27, mogla funcionisati kao poseba poglavlja.

  • Crna Gora je do sada donijela veliki broj strateških dokumenata ali Evropska komisija (EK) je ocijenila da nam nedostaje sveobuhvatna strategija i akcioni plan za usklašivanje sa pravnom tekovinom za 27. Poglavlje – rekla je Radović.

Izvor: Radio televizija Crne Gore

You may also like...