Pravna zaštita životinja

Iz štampe je izašla nova monografija posvećena pravnoj zaštiti životinja pod naslovom “Zaštita životinja u uporednom pravu – zakoni, prakse i ekološke politike”. Autori monografije su dr Ana Batrićević i msc Vera Stanković, a izdavač Institut za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu. Izdavanje monografije finansirano je od strane Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije u okviru projekta „Kriminal u Srbiji: fenomenologija, rizici i mogućnosti socijalne intervencije“, koji se realizuje od strane Instituta za kriminološka i sociološka istraživanja u Beogradu.

monografija posvećena pravnoj zaštiti životinja

Broj država koje poseduju pravne okvire za zaštitu životinjskog sveta i životinja kao zasebnih jedinki raste iz dana u dan. Iako se važeći propisi posvećeni toj problematici razlikuju, usvajanje međunarodnih dokumenata i transplantovanje pojedinih uspešnih rešenja dovode do njihovog postepenog približavanja. Ipak, među njima i dalje postoje značajne razlike, uslovljene istorijskim, socijalnim, ekonomskim, kulturnim i drugim okolnostima.

Upravo su zbog toga autori ove monografije odabrali da sprovedu uporednopravnu analizu zaštite životinja i ekoloških politika na dva koloseka: u zemljama anglosaksonskog pravnog sistema, gde su uključene Sjedinjene Američke Države i Velika Britanija i u zemljama evropsko – kontinentalne pravne tradicije, za čije predstavnike su odabrane Nemačka, Italija i Švedska. Nakon toga, analizirane su i zakonske odredbe od značaja za kaznenopravnu zaštitu životinja u bivšim jugoslovenskim republikama – Sloveniji, Hrvatskoj, Republici Srpskoj, Federaciji Bosne i Hercegovine, Crnoj Gori i Makedoniji.

Pored kaznenopravnih odredbi posvećenih zaštiti faune i dobrobiti životinja, za svaku od država su prikazane osnovne karakteristike i pravci razvoja njene ekološke politike, i to posebno u onom delu u kome se ona dotiče pitanja zaštite prirodnih staništa, biodiverziteta, ugroženih životinjskih vrsta i dobrobiti životinja. Kod zemalja za koje takvi izveštaji postoje, predstavljene su ocene njihovih zakonodavstava iz oblasti zaštite životinjskog sveta i dobrobiti životinja. Ocene su formirane na osnovu parametara organizacije World Animal Protection napravljenih za potrebe njihovog međusobnog upoređivanja i rangiranja.

Imajući u vidu ogroman doprinos civilnog sektora kada je u pitanju kreiranje zakonskih okvira za zaštitu celokupne faune i borba protiv okrutnosti prema životinjama, za svaku od zemalja su prikazane najaktivnije nevladine organizacije koje se bave pojedinim pitanjima iz oblasti zaštite životinja, uključujući: zaštitu divljih životinja i njihovih prirodnih staništa, zaštitu kućnih ljubimaca, zaštitu i udomljavanje nevlasničkih pasa i mačaka, arhiviranje i praćenje slučajeva zlostavljanja životinja, zalaganje za poboljšanje zakonskih odredbi u korist životinja, davanje pravnih saveta u vezi sa zaštitom životinja, krivično gonjenje učinilaca okrutnosti prema životinjama itd.

Za one zemlje koje se mogu pohvaliti bogatim biodiverzitetom i intenzivnim naporima države i nevladinog sektora usmerenim ka njegovom očuvanju i unapređenju, ukratko su predstavljeni najrelevantniji strateški dokumenti, projekti, programi, aktivnosti i inicijative u toj oblasti. U okviru toga, posebna pažnja posvećena je strategijama očuvanja biodivrziteta faune, ugroženih, endemičnih i autohtonih vrsta uz evaluaciju rezultata njihove dosadašnje primene.

Upoznavanje sa inostranim pravnim rešenjima i učenje iz iskustava onih zemalja koje u oblasti zaštite životinja imaju mnogo dužu i bogatiju tradiciju nego Srbija može se pozitivno odraziti i na buduće aktivnosti zakonodavca u ovoj oblasti, ali i na praktičnu implementaciju postojećih rešenja u praksi pravosudnih i drugih državnih organa u našoj zemlji.

Preuzeto sa Pravna zaštita životinja

You may also like...