Reciklažni centri Srbije

Ugovor o sufinansiranju projekta ”Izgradnja i opremanje reciklažnih centara”, koji će kako je ocenjeno, godišnje uštedeti desetine miliona dinara, Ministarstvo životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja potpisalo je sa predstavnicima 16 gradova i opština. Ugovor o izgradnji reciklažnog dvorišta potpisao je i grad Kragujevac.

Resorno ministarstvo i Fond za zaštitu životne sredine izdvojili su 669 miliona dinara za opremanje tridesetak reciklažnih centara do kraja godine. Time će 60 odsto stanovništva Srbije biti pokriveno infrastrukturom za separaciju otpada. Centar za razvrstavanje i privremeno skladištenje reciklabilnih materijala i posebnih tokova otpada nalaziće se u krugu Javno komunalnog preduzeća ”Čistoća”. Na toj lokaciji prikupljaće se sav ambalažni otpad sa teritorije grada, a sam reciklažni centar biće izgrađen u narednih šest meseci.

  • Očekujem da ćemo uskoro dobiti lokacijsku dozvolu za izgradnju reciklažnog centra gde će se prikupljati sav ambalažni otpad na teritoriji grada Kragujevca, ostaje da u narednih mesec dana sa Tehnološko metalurškim fakultetom dogovorimo izradu idejnog rešenja tehnološkog procesa koji će se odvijati u Centru. Grad Kragujevac je u prošloj godini dobio 300 seko kontejnera za prikupljanje svih vrsta ambalažnog otpada, pa se mesečno prikupljalo i do 8 tona pet ambalaže, samo u maju ove godine prikupljeno je 48 tona – ističe Srdjan Matović, član Gradskog veća za životnu sredinu.

Očekuje se da će se otvaranjem reciklažnog dvorišta u mnogo većoj količini prikupljati papir, ambalažni, elektronski i električni otpad, a u Kragujevcu će se po prvi put prikupljati otpadna ulja i baterije. Resorno ministarstvo i Fond za zaštitu životne sredine izdvojili su 45 miliona dinara za izgradnju reciklažnog centra u Kragujevcu. Od tih sredstava 3 miliona biće izdvojeno za izradu tehničke dokumentacije, 27 miliona dinara za pripremne radove i izgradnju samog objekta, a 15 miliona dinara za opremanje reciklažnog centra. Inače, Lokalni plan o upravljanju otpadom za grad Kragujevac trebalo bi da bude završen do kraja godine, a taj dokument će u potpunosti definisati način upravljanja otpadom u narednom periodu.

U protekle tri godine povećana je pokrivenost Srbije organizovanim odnošenjem smeća za gotovo 20 odsto, što nije urađeno za prethodnih 30 godina. Investiran je ogroman novac u podizanje komunalnog sistema, nabavku kanti, kontejnera, kamiona i ostale opreme, a ključna stvar u podizanju reciklažne industrije i zaposlenju novih ljudi je da se počne sa separacijom otpada.

  • Između 40 i 50 odsto otpada koji završi na deponijama ili u prirodi ima svoju reciklažnu vrednost. Potrebna su ogromna ulaganja, da uz pomoć recilažnih dvorišta Srbija krene sa separacijom otpada i zato nas čeka veliki posao – rekao je ministar Oliver Dulić. U prethodne tri godine u reciklažnoj industriji je otvoreno novih 7.000 radnih mesta, a zahvaljujući ovom projektu biće otvoreno još nekoliko hiljada – istakao je on.

Ugovor o izgradnji reciklažnih dvorišta potpisali su predstavnici opština Kraljevo, Sombor, Kragujevac, Zrenjanin, Valjevo, Vranje, Inđija, Trstenik, Majdanpek, Raška, Ada, Soko banja, Vrnjačka banja, Negotin, Paraćin, kao i Beograd koji će dobiti dva reciklažna centra.

You may also like...