Delegacija Ministarstva poljoprivrede u poseti Izraelu

Ministar poljoprivrede šumarstva i vodoprivrede Republike Srbije dr Saša Dragin, od 8. do 10. marta 2010. godine, predvodio je delegaciju u poseti Izraelu, u čijem sastavu su bili predsednik Vlade AP Vojvodine Bojan Pajtić kao i direktori brojnih Instituta i kompanija iz oblasti poljoprivredno prehrambene proizvodnje. Ministar Dragin susreo se sa više ministara vlade države Izrael.

Sastanak sa Shalomom Simhonom ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja Izraela

shalom-simhonNa samom početku posete, ministar Dragin održao je sastanak sa Shalomom Simhonom ministrom poljoprivrede i ruralnog razvoja Izraela, povodom početka realizacije međudržavnog Sporazuma o saradnji dve zemalja u oblasti poljoprivrede. Sastanak je ujedno bio i prilika da se među učesnicima razmene iskustva u vođenju agrarne politike koja mogu da doprinesu ukupnom razvoju obe zemlje.

 

Takođe, naglašena je izraelska zainteresovanost da se uspostavi sistematska saradnja u oblasti poljoprivrede sa Srbijom benjamin-ben-eliezerkroz jačanje trgovinske razmene poljoprivrednih proizvoda, ali i kroz razmenu stručnjaka, međusobna učešća na seminarima i sajmovima, kao i kroz programe naučno-tehnološke saradnje u oblasti poljoprivredne proizvodnje i prerade poljoprivrednih proizvoda. Izrael je poslednjih godina stavio akcenat na saradnju sa zemljama Jugoistočne Evrope, pri čemu saradnji sa Srbijom pridaje izuzetan značaj. U sklopu posete ministar Dragin razgovarao je i sa Benjamin Ben Eliezer izraelskim ministrom trgovine, industrije i zapošljavanja o ekonomskim prilikama Srbije i Izraela.

Osim navedenih ministarstava, srpska delegacija imala je prilike da poseti izraelske naučne institucije i kompanije koje su izrazile zainteresovanost da pokrenu saradnju sa sličnim srpskim institucijama u oblasti agrara.

U sklopu posete ministar dr Saša Dragin je ispred Vlade Republike Srbije položio venac na spomen mesto žrtvama holokausta prilikom posete muzeja Yad VaShem i upisao se u knjigu utisaka.

You may also like...