Sprečeno odlaganje buradi na deponiju u Baroševcu

industrijski otpadRepublička inspekcija za zaštitu životne sredine vanrednim inspekcijskim nadzorom sprečila je istovar kamiona sa 26 buradi industrijskog otpada na deponiju u Baroševcu u opštini Lazarevac, nakon dobijenog obaveštenja od Policijske jedinice Lazarevac. Burad potiče iz preduzeća ”Krušik-Precizni liv” a.d. iz Mionice.

Na osnovu Ugovora između JP KP Lazarevac i Krušik-Precizni liv a.d. iz Mionice o deponovanju neopasnog otpada na depiniju u Baroševcu, 23. i 24. novembra odloženo je oko 50 buradi ispunjenih industrijskim otpadom, otpadnim natrijum-hidroksidom pomešanim sa kvarcnim peskom. Otpad je okarakterisan kao neopasan, što je potvrđeno uverenjem Gradskog zavoda za zaštitu zdravlja Beograd.

Na lice mesta je izašla i ekipa ovlašćenog pravnog lica za dozimetrijska merenja, Instituta nuklearnih nauka Vinča – laboratorija zaštita, koja je izvršila merenja kamiona, buradi u kamionu i odloženih buradi na deponiji. Ekipa je utvrdila da ne postoji povišen nivo radioaktivnosti.

Republički inspektori za zaštitu životne sredine zabranili su dalje odlaganje industrijskog otpada na deponiju u Baroševcu i naložili vraćanje kamiona sa buradima na lokaciju generatora otpada u Mionicu.

Protiv svih učesnika ovog događaja Republička inspekcija će preduzeti odgovarajuće mere u skladu sa zakonom.

You may also like...