Usvojen set izmena i dopuna zakona

Usvojen set izmena i dopuna zakona iz oblasti zaštite životne sredine

Poslanici Skupštine Republike Srbije su usvojili Zakon o izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama, Zakon o izmenama i dopunama Zakona o biocidnim proizvodima i Zakon o izmenama i dopunama Zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine.

Skupstina Republike Srbije

Usvojenim izmenama i dopunama Zakona o hemikalijama uvode se takse za najsloženije postupke koji se sprovode na osnovu tog zakona, a za koje ne postoji opravdanje da njihovo finansiranje padne na teret građana.

Kako je ranije objasnila ministar poljoprivrede i zaštite životne sredine Snežana Bogosavljević Bošković, uvodi se novi zakonski model po kome će troškove dobijanja upravnih akata i odobrenja u vidu taksi plaćati pravna lica koja se bave proizvodnjom, uvozom i prometom hemikalija.

Usvojenim izmenama su jasno precizirane nadležnosti sanitarne, tržišne i inspekcije zaštite životne sredine za obavljanje inspekcijskog nadzora nad sprovođenjem Zakona o hemikalijama, a što će tu kontrolu učiniti efikasnijom i svrsishodnijom.

Izmene zakona o biocidnim proizvodima takođe su usmerene na reviziju naknada i taksi, kao i jasno razgraničenje nadležnosti različitih sektora inspekcije.

Izmenama zakona o integrisanom sprečavanju i kontroli zagađivanja životne sredine pomera se rok da postojeća postrojenja pribave integrisane dozvole do kraja 2020. godine.

  • Ovo produženje omogućiće operaterima da podnesu uredan zahtev za pribavljanje integrisane dozvole, a ujedno i nadležnim organima vreme da izdaju dozvole za podnete zahteve s obzirom da samo potpun zahtev na osnovu zakona može ući u zvaničnu proceduru za dobijanje dozvole – rekla je ranije ministar Bogosavljević Bošković.

You may also like...