Uređenje rečnog korita Rakovice

Kragujevačka ekološka udruženja počela su sa realizacijom projekata iz oblasti ekologije, koje finansira lokalni Fond za zaštitu životne sredine. Jedan od tih je i projekat Zavičajnog udruženja Mihailo Petrović iz Vlakče, a radi se o uredjenju rečnog korita potoka Rakovice.

U okviru ekološkog projekta Uređenje rečnog korita potoka Rakovice, koji sprovodi organizacija Zavičajno udruženje Mihailo Petrović iz Vlakče, korito i obala potoka Rakovice, biće uređeno. Akciju čišćenja korita reke sprovešće članovi udruženja zajedno sa mladima iz sela Vlakče, koji će čistiti otpad na priobalju. Akcija zaštite reke Rakovice, biće sprovedena u cilju uređenja potoka i vraćanja u njegovo nekadašnje stanje kada su ove vode bile stecište rakova, po kome je i dobio naziv. Projekat je namenjen aktivnom angažovanju mladih na zaštiti i očuvanju životne sredine.

Dragoljub Švabić - sekretar Udruženja

  • Najveći problem ovog rečnog korita je što se nanos koji se godinama taložio izdigao pa ćemo ovim projektom produbiti rečno korito, očistiti od nagomilanog otpada. Postoji nekoliko deponija u gornjem toku, nakon ove akcije zabranićemo bacanje smeća pa se nadamo da neće biti više divljih deponija – rekao je Dragoljub Švabić, sekretar Udruženja.

Reke u mnogim selima su prekrivene plastičnim flašama i komunalnim otpadom. Zbog smeća koje se najčešće baca i septičkih jama koje se izlivaju u reke, zdravlje okolnog stanovništva najčešće je ugroženo. Zato je u selu Vlakča doneta odluka da o zabrani odvodjenja kanalizacije u obližnji potok, a svako domaćinstvo moraće da uradi septičku jamu. Tako bi reka Rakovica, stecište sada već ugroženih vrsta faune bilo potpuno očišćeno.

httpv://www.youtube.com/watch?v=snJ1Ct4VXDU&feature=share&list=UUUOo7dyaEOc-YwTVTCBqnXA

You may also like...