„Biljober“ na Ozrenu i Rtnju

U okviru dvadesetdruge manifestacije „Biljober“, koja je održana u periodu od 03. do 07. jula 2016. godine u cilju upoznavanja šire javnosti o lekovitim biljkama koje rastu na Ozrenu, Rtnju i okolini, Zavod je tradicionalno prisustvovao prvom danu izlaska na teren biljobera.

Ovom prilikom stručni saradnik Zavoda Berislava Ilić predstavila je beračima zakonska i podzakonska akta kojima je regulisan promet delovima lekovitih biljaka i njihovo sakupljanje na prirodnim staništima, kao i mere zaštite i metode monitoringa u okviru procene stanja populacija ovih vrsta na terenu.

Učesnici manifestacije imali su prilikiu da na lokalitetu u blizini sela Skrobnice sa vodičima i praktičarima učestvuju u determinisanju uzoraka biljaka koje su sakupljene na terenu. U ovoj obuci za sakupljanje i determinisanje lekovitog bilja učestvoalo je oko 50 berača.

Manifestacija „Biljober“, deo je tradicije ovog kraja koja doprinosi upoznavanju javnosti o problemima i opasnostima koje su moguće usled nekontrolisanog branja pojedinih vrsta.

Izvor: Zavod za zastitu prirode Srbije

You may also like...