Unapređenje baze podataka o biodiverzitetu u regionu

U organizaciji IUCN kancelarije u Beogradu, sredinom maja u Sarajevu je održana radionica o unapređenju podataka o biodiverzitetu “Streamlining Biodiversitu Data“, u okviru projekta jačanja planiranja očuvanja prirode u jugoistočnoj Evropi pod nazivom “Toward strengthened conservation planning in South-Eastern Europe“.

Program radionice realizovan je u saradnji sa Zavodom Republike Slovenije za zaštitu prirode, Hrvatskom agencijom za zaštitu životne sredine i prirode, i stručnjacima iz Italije za izradu nacionalnih baza podataka o biodiverzitetu.

U cilju razvoja strateškog okvira za informacione sisteme biodiverziteta u regionu, ovom prilikom održane su tematske prezentacije predstavnika iz Slovenije, Hrvatske i Italije (ispred Albanije), i predstavnika GIZ-a, nakon kojih se razmena iskustava odvijala kroz diskusiju. Na osnovu iznetih podataka i iskustava u formiranju nacionalnih informacionih baza biodiverziteta, kao smernica za dalje angažovanje na ovom polju predviđeno je da Zavod Republike Slovenije za zaštitu prirode obezbedi analizu stanja u dve zemlje (Bosna i Hercegovina i Crna Gora), a na osnovu budućih konsultacija sa partnerima u projektu, kao i na osnovu preporuka za dalje korake koje treba preduzeti za uspostavljanje funkcionalnog informacionog sistema o biodiverzitetu.

Učesnici radionice imali su priliku da obiđu zaštićeno područje – Zaštićeni pejsaž „Bijambare“ u Kantonu Sarajevo, čije prirodne vrednosti čini sistem pećina, ponora, vrela, vrtača, škrapa, ponornica, izvora i potoka, kao i ekosistemi šumskih i livadskih zajednica, i raznovrstan biljni i životinjski svet.

Radionica održana u Sarajevu je prva od predviđene tri koje se organizuju u periodu maj – jun 2016. godine. Naredne dve radionice biće održane u Češkoj Republici, u okviru studijskog putovanja, i u Albaniji kroz obuku za vrednovanje ekosistemskih usluga.

Učesnik radionice u Sarajevu bio je i stručni saradnik Zavoda za zaštitu prirode Srbije, dr Nenad Sekulić.

Izvor: Zavod za zastitu prirode Srbije

You may also like...