Ratifikacija Nagoja protokola

U okviru 66. zasedanja Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, ministar životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja Oliver Dulić će učestvovati na Ministarskom sastanku posvećenom Nagoja protokolu i Međunarodnom sporazumu o genetičkim izvorima za ishranu i poljoprivredu od ponedeljka, 19. septembra do petka, 23. septembra 2011. u sedištu UN u Njujorku.

Tokom učešća na sastanku, ministar Dulić će održati niz bilateralnih susreta sa resornim ministrima drugih zemalja.

Nagoja protokol je usvojen nakon šest godina pregovora, na 10. sastanku Konferencije članica (COP10) Konvencije o biološkoj raznovrsnosti UN, 29. oktobra 2010. godine u Nagoji, Japan. Protokol je do sada potpisala 41 država članica, a Republika Srbija će ga ratifikovati sutra, 20. septembra u sedištu UN u Njujorku. Protokol unapređuje pristup i podelu dobiti genetičkih resursa i obezbeđuje veću pravnu sigurnost pružilaca i korisnika tih resursa. Promovišući korišćenje genetičkih resursa, tradicionalnih znanja i mogućnosti za pravednu raspodelu dobrobiti od njihovog korišćenja, Protokol će kreirati inicijative za očuvanje biološke raznovrsnosti i njenog održivog korišćenja. Svaka članica će preduzeti pravne, administrativne ili političke mere kako bi osigurala da koristi od genetičkih resursa budu podeljene jednako sa autohtonim zajednicama iz kojih su potekle.

Republika Srbija učestvuje u radu Međuvladinog komiteta za implementaciju Nagoja Protokola (ICNP).

 

You may also like...