Održivi gradovi centralne Šumadije Aranđelovac i Topola

 

Opština Aranđelovac usvojila je program Akcioni i sanacioni plan zaštite životne sredine, a uradila je i Lokalni ekološki akcioni plan. Dokumenta su urađena na osnovu Zakona o zaštiti životne sredine, kako bi se obavila procena stanja životne sredine.

Program akcioni i sanacioni plan podrazumevao je formiranje nultog stanja u oblasti zaštite životne sredine na teritoriji opštine Aranđelovac, a akcionim planom bi se preuzele neke mere u poboljšanju zaštite životne sredine.

Nevena Miljković, Fond za zaštitu životne sredine, Aranđelovac

  • U okviru obeležavanja Svetskog dana zaštite životne sredine organizovana je akcija čišćenja divljih deponija na teritoiji opštine Aranđelovac, gde su se uključile osnovne i srednje škole. U okviru izrade akcionog i sanacionog plana bila je uključena javnost, tako što su ih anketirali, kako bi čuli njihova mišljenja – objašnjava Nevena Miljković,Fond za zaštitu životne sredine, Aranđelovac.

Kada su u pitanju vode reka Kubršnica i Peštan su prema kategorizaciji vodotoka Srbije van klasa, a trebale bi da budu četvrta klasa. Opština Aranđelovac ima i dve akumulacije, Bukulja i Karaši, sa kojih se koristi sirova voda i ona se prerađuje u sistemu za prečišćavanje otpadnih voda.

Prof. dr Prvoslav Jovanović, član radne grupe

  • Kvalitet vode za piće je veoma zadovoljavajući, Aranđelovac nema visoko razvijenu industriju, ona koja funkcioniše je čista, pa je tako i emisija gasova smanjena. Kada je u pitanju zemljište kvalitet je zadovoljavajući. Nemamo velike poljoprivredne kombinate koji bi bili zagađivači – istakao je prof. dr Prvoslav Jovanović, član radne grupe.

Strategija održivog razvoja 2017. urađena je u opštini Aranđelovac kao krovni strateški dokument na osnovu kojeg će se raditi i sektorska strategija za period kojim je predviđena implementacija ovog dokumenta.Time će biti utvrđen vremenski period i prioriteti realizacije određenih projekata koji su u sklopu Strategije održivog razvoja.

Ljubomir Dragojlović, načelnik Odeljenja za privredu i društvenu delatnost

  • Strateškim dokumentom utvrdili smo razvojne prioritete i to su ekonomija i preduzetništvo, poljoprivreda, unapređenje zdravstvene i socijalne zaštite, obrazovanje i kultura, razvoj turizma i sporta, komunalna infrastruktura i zaštita životne sredine. U planu je uvođenje led rasvete koja bi dovela do smanjenja utroška električne energije, uređenje gradske deponije, a razmišlja se i o reciklaži otpada. Aranđelovac je uključen u projekat regionalne deponije zajedno sa gradom Kragujevcem. Najvažnija privredna grana je prerađivački sektor industrije, a imamo nekoliko privatnih preduzeća koja su veoma uspešna – rekao je Ljubomir Dragojlović, načelnik Odeljenja za privredu i društvenu delatnost.

Opština Aranđelovac obezbedila je sredstva za izgradnju eko učionica u školama, kako bi obezbedila rad učenika u adekvatnim uslovima i zdravom okruženju, a rekonstruisala je i jednu sportksku halu.Takođe ima i protočnu mini hidroelektranu, kao i mini solarnu elektranu.

Venčac

Ivan Ćiraković, vođa tima za energetsku efikasnost

  • Protočna mini hidroelektrana nije u funkciji i jedna od mera biće njeno aktiviranje, jer je to čista zelena energija. Tu su i projekti vezani za mini solarne elektrane, jedna već postoji na veterinarskoj stanici, a urađen je i projekat mini solarne eletrane za Tehničku školu. Dobijena su i određena sredstva za rekonstrukciju sportske hale vaspitno obrazovnog centra u Aranđelovcu, za rekonstrukciju krova Osnovne škole ’’Svetolik Ranković’’, čime će ovi objekti postati energetski efikasni – rekao je Ivan Ćiraković, vođa tima za energetsku efikasnost.

Strateška dokumenta opštine Topola temelje se na Strategiji održivog razvoja i odnosi se na period od 2010 do 2020 godine.

Kroz ovaj Akcioni plan Topola danas nastoji da povrati sjaj uređene varoši iz vremena Karađorđa i Kralja Petra I Karađorđevića. Zbog toga će fokus ovog dokumenta biti poboljšanje dostupnosti grada i ruralnih područja, životne sredine, vodosnabdevanju, aktiviranju potencijala u poljoprivredi i turizmu.

Dragan Živanović, predsednik Opštine Topola

  • Osnovna delatnost Opštine Topola je poljoprivreda, poznati smo u svetu po voćarskoj proizvodnji, a osnovna strategija razvoja Topole zasniva se na preradi poljoprivrednih proizvoda, vinarstvu i turizmu. Imamo strategiju poljoprivrednog i ruralnog razvoja kao i strategiju održivog razvoja Opštine Topola za period od 2010 do 2020 godine. Trenutno se radi vizitorski centar, sportska hala u osnovnoj školi u Donjoj Šatornji – rekao je Dragan Živanović, predsednik Opštine Topola.

Strateška dokumenta koje opština Topola ima su strategija socijalne zaštite, urađen je program razvoja turizma 2017 – 2021 godine.

Zora Nedović, koordinator lokalnog ekološkog razvoja opštine Topola

  • Imamo plan upravljanja komunalnim otpadom iz 2011 godine , zatim lokalni akcioni plan za mlade i zapošljavanje koji se usvaja svake godine. Sada smo u fazi realizacije pet projekata, vezanih za modernizaciju škola, a to su zamena stolarije u Osnovnoj školi ’’Karađorđe’’, zatim krovne konstrukcije u osnovnoj školi ’’Milan Blagojević’’ u Natalincima, rekonstrukcija školske zgrade u Svetliću, izgradnja mokrog čvora u osnovnoj školi u Donjoj Trnavi i u Plaskovcu – istakla je Zora Nedović, koordinator lokalnog ekološkog razvoja opštine Topola.

I opština Topola po Zakonu o energetskoj efikasnosti uvodi sistem energetskog menadžmenta, odnosno upravljanja energentima.Tako je u toj opštini poboljšana javna rasveta, rekonstrukcijom škola poboljšana je energetska efikasnost, a u planu je da se korišćenjem deponije proizvodi deponijski gas za proizvodnju toplotne energije u pojedinim javnim objektima.

Bratislav Nikolić, rukovodilac Odeljenja za izgradnju i inspekcijske poslove

  • Opština Topola uradila je racionalizaciju javne rasvete, zamenjena je kompletna postojeća rasveta natrijum sijalicama, i to oko 2800 svetiljki. Radi se i rekonstrukcija osnovne škole u Belosavcima, a vrednost projekta je oko 12 miliona dinara. Radićemo i na zameni grejanja, ugradiće se kotlovi na pelet gde će se koristi biljna ili drvna masa. Treći projekat je vezan za korišćenje deponije odn. proizvodnje deponijskog gasa koji bi se koristio za proizvodnju toplotne energije za pojedine javne objekte – ističe Bratislav Nikolić, rukovodilac Odeljenja za izgradnju i inspekcijske poslove.

Vizitorski centar Topola

Opština Topola je jedna od sedam opština centralne Šumadije i ona svoj razvoj bazira pre svega na razvoju poljoprivrede i turizma.Ono na čemu već godinama unazad rade je razvoj infrastrukture opštine Topola, koja predstavlja bazu za razvoj turizma kao privredne grane.

You may also like...