Biodiverzitet na području grada Kragujevca

Srpsko biološko društvo ’’Stevan Jakovljević’’, jedno je od ekoloških udruženja građana kojima je grad Kragujevac dodelio sredstva za realizaciju projekta. Članovi ovog društva pokušaće da kroz svoja istraživanja doprinesu upoznavanju raznolikosti biljnih i životinjskih vrsta na području grada Kragujevca.

laboratorija za fiziologiju biljaka

doc. dr Snežana Pešić, predsednica Srpskog biološkog društva ’’Stevan Jakovljević’’

doc. dr Snežana Pešić, predsednica Srpskog biološkog društva ’’Stevan Jakovljević’’

’’Uloga i značaj biološke raznovrsnosti na teritoriji grada Kragujevca’’ je projekat koji će na Prirodno matematičkom fakultetu sprovesti mlada tročlana ekipa i to sa laboratorije za fiziologiju biljaka i Centra za predklinička istraživanja aktivnih supstanci za potencijalno suzbijanje kancerogenih humanih oboljenja, zajedno sa veterinarskim Institutom iz Kraljeva. Oni će između ostalog, istraživati ptice na području Kragujevca, konkretno Šumarica i sela Grbice.

  • Izvlačeći uzorke krvi iz ptica, pored uobičajnih ornotoloških ispitivanja, pokušaće da vide da li potencijalno postoje patogeni organizmi, virusi bakterije koji su izazivači nekih potencijalnih bolesti kod drugih životinja ili ljudi – objašnjava doc. dr Snežana Pešić, predsednica Srpskog biološkog društva ’’Stevan Jakovljević’’.

Drugi segment istraživanja biće baziran na lekovitim biljkama i njihovom korišćenju u tradicionalnoj medicini. Sve to obavljaće se u laboratoriji za ekofiziologiju i ekotoksikologiju biljaka.

  • Lekovite biljke biće prikupljene na istom području i potom obrađene fiziološki u laboratoriji, na način da se iz njih izoluju aktivne supstance, sa akcentom na antioksidacione materije – ističe Pešićeva.

fiziološka obrada biljaka

Danas se u svetu propagiraju kao vrlo korisne i po ljude upotrebljive lekovite biljke koje služe kao prevencija za kancerogene bolesti. Ovim projektom će aktivne supstance biti izolovane iz biljaka i potom analizirane, kako na antivirusnu i antibakterijsku aktivnost, tako i na dejstvo na kancerogene ćelije.

You may also like...