ZAGAĐIVAČI I ZAŠTITNICI ŽIVOTNE SREDINE za 2014. godinu

Radio Beograd 2 i Pokret gorana Vojvodine, šestu godinu zaredom, zajednički organizuju akciju „TRAŽIMO ZAGAĐIVAČA GODINE I ZAŠTITNIKE ŽIVOTNE SREDINE“. Akcija se odvija tokom cele godine, a završna manifestacija održava se svake godine u maju.

zeleni i crni list za 2014. godinu

Cilj akcije je nagrađivanje napora na očuvanju i unapređenju životne sredine i, s druge strane, ukazivanje na subjekte i pojave koji vode njenoj degradaciji i znatnom oštećivanju. Žiri Pokreta gorana Vojvodine i Radio Beograda 2 primenjuje vrednosna merila, procenjujući konkretan učinak kandidata u neposrednoj praksi, odnosno ubedljivost i značaj njihovog delovanja na razvijanje ekološke svesti putem masovnih medija, interneta, predavanja, kampanja ili ekološko-umetničkih projekata.

Reč je o najvećoj i najstarijoj ekološkoj akciji u Srbiji, koja traje već 32 godine. Pokrenuli su je i organizovali 1983. godine Ekološki magazin „Čekajući vetar“ Radio Beograda 2 i Društvo za čistoću vazduha Srbije, a od 2010. akciji se pridružio Pokret gorana Vojvodine. Sadašnji organizatori su ovom akcijom značajno doprineli podizanju svesti o potrebi zaštite, očuvanja i unapređenja prirodnog okruženja u celoj državi. Posebno je dodela „CRNOG LISTA“ uticala na ponašanje dotadašnjih zagađivača, od kojih su neki posebnim angažovanjem, u relativno kratkom razdoblju, za dve-tri godine, postali dobitnici „Zelenog lista“.

U akciji mogu učestvovati svi zainteresovani građani – pojedinci, udruženja, organizacije, institucije… tako što će popuniti PRIJAVNE FORMULARE, koji su dostupni na sajtovima Pokreta gorana (www.pgv.org.rs). Popunjeni aplikacioni fomulari se primaju na e-mail adrese office@ekoloskicentar.org  i office@pgv.org.rs  zaključno sa 25. aprilom 2015. godine.
Završna svečanost, na kojoj će biti uručeno 10 povelja „Zeleni list“ zaštitnicima životne sredine i jedna povelja „Crni list“ zagađivaču godine (za godinu 2014) održaće se u maju 2015. u Sremskim Karlovcima.

Molimo predstavnike medija koji su zainteresovani da daju podršku ovoj akciji da na svojim sajtovima ponude formular (koji vam prilažemo uz ovo obaveštenje), kako bi žiri dobio što veći broj dobro osmišljenih nominacija iz cele zemlje, kao i da sami predlože kandidate za povelje „Zeleni list“ i „Crni list“.

Prijavni formular za Crni list za 2014. godinu
Prijavni formular za Zeleni list za 2014. godinu

You may also like...