Holandski studenti u biznis parku Bački Petrovac

O energetskoj efikasnosti, očuvanju životne sredine u poslovnim zonama govorili su studenti sa holandskog Univerziteta prilikom posete biznis parku Bački Petrovac. Kroz razvoj poslovne infrastrukture, prednostima mikro okruženja za investitore, ekonomici poslovanja na ovakvoj lokaciji pokušali su da srpsku privredu približe holandskim preduzetnicima.

Janko Grnja- predsednik saveta Global union

  • Na nivou Global uniona trudimo se da se u okviru Biznis parka Bački Petrovac odgovorno ponašamo, da probamo da holandske studente spojimo sa našim studentima kako bi razmenili iskustva i naučili jedni od drugih kada je reč o ekonomici poslovanja na ovakvoj lokaciji. Pored toga imamo ekonomske ciljeve, da animiramo investitore iz Holandije da ulažu u našu zemlju, konkretno u Biznis park – istakao je Janko Grnja, predsednik saveta Global union.


Srbija ima velike potencijale za korišćenje obnovljivih izvora energije, pre svega biomase, a holandski investitori su zainteresovani za ulaganja u taj sektor. Cilj skupa je bila prezentacija pozitivnog iskustva i aktivnosti u ovoj oblasti, kao i stvaranje uslova za privrednu saradnju Holandije i Srbije.

Sven Dekker - Pum

  • Ja sam predstavnik volonterske organizacije Pum, iz Holandije, koja upošljava eksperte seniore koji su aktivni i dele svoje znanje u preko 95 zemalja. Svojim savetima pomažu mala ili srednja preduzeća u zemljama u razvoju i godišnje imamo preko 2 hiljade konsultanskih poseta koje su besplatne. Pre pet godina biznis park u Bačkom Petrovcu je podneo zahtev našoj organizaciji da im se dodeli jedan konsultant sa znanjem iz oblasti razvoja industrijskih nekretnina. Ja sam ih povezao sa Univerzitetom iz Amsterdama i ovo je treća poseta ovih studenata u Srbiji – objašnjava Sven Dekker, Pum

Holandija je poljoprivredna velesila u svetu, ali to im nije glavni izvor zarade. Njihove obale obiluju vetrom, a njihove vetrenjače crpele su vodu iz kanala. Danas su im budućnost obnovljivi izvori energije.

Susan Grim- studentkinja iz Holandije

  • Svi moramo da se pridržavamo standarda Evropske unije po pitanju održivosti i minimiziramo svoj uticaj na životnu sredinu, u građevinarstvu to znači da su zgrade energetski neutralne i da se energija ne rasipa, pa čak i da proizvodimo svoju energiju i toplotu – objašnjava Susan Grim, student iz Holandije.

 

Pelle Van Den Born - student iz Holandije

  • Dok je u Holandiji održivost veoma važna, ovde u Srbiji ljudi pokušavaju da postignu održivost u potrošnji električne energije, koriste podzemnu vodu za grejanje i to može biti dobra reklama za biznis park kada znate da doprinosite ukupnoj održivosti – rekao je Pelle Van Den Born, student iz Holandije.

U prethodnim godinama stvorena su neraskidiva prijateljstva između tima Business Park-a i mladih ljudi iz Holandije koji su veoma zainteresovani za Srbiju i rad u njoj. Prvi privatni biznis park u Srbiji u Bačkom Petrovcu, usvojio je neke njihove savete pa je pokrenuta industrija reciklaže, gde veliki investitor iz Ukrajine reciklira slamu.

Aleksandar Ostojić- konsultant za razvoj

  • Jedan mini pogon za reciklažu bio mase iz poljoprivrede nalazi se u biznis parku, a radi se konkretno o peletiranju slame u pelet koji ima višestruku namenu, za grejanje, upijanje viška vlage, ali i kao prostirka za životinje. Ideja da privlačimo investicije koje su u vezi sa reciklažom i uopšte sa ekologijom je potekla od druge generacije holandskih studenata koji su posetili biznis park Bački Petrovac prošle godine. Da postoji visoka ekološka svest, kako energiju treba štedeti pokazuje i to da se upravna zgrada biznis parka greje i hladi toplotnom pumpom. Ona troši samo onoliko električne energije koliko je neophodno za njen rad, a toplotna energija se preuzima iz podzemne vode – objašnjava Aleksandar Ostojić, konsultant za razvoj.

Svake godine informacije o srpskim proizvodima i uslugama ode u Holandiju upravo kroz ovu saradnju, a industrijska zona Business Park svake godine dobije nekoliko novih saveta o tome kako da svoj posao organizuje još bolje i jeftinije za korisnika.

Svojom analizom stanja u mikro i makro okruženju pomoćiće timu Biznis parka da ova industrijska zona što više liči na slične u Holandiji – kolevci preduzetništva u Evropi.

You may also like...