Ekološki standardi u oblasti gradnje

Primena obnovljivih izvora energije i ekoloških materijala u oblasti gradnje bila je tema ovogodišnjeg sajma gradjevinarstva i ekologije koji je nedavno održan u Kragujevcu. Manifestacija je bila u znaku promocije ekoloških standarda u oblasti gradnje, a u stručnom delu tribine i predavanja bila su posvećena projektima obnovljive energije, izgradnji mini solarnih i hidro elektrana.U organizaciji Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, održana je lokalna tehnička radionica gde se govorilo o obnovljivim izvorima energije u sektoru gradjevinarstva.

Sajam građevinarstva i ekologije u Kragujevcu

Nenad Popović, izvršni direktor Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja

  • Već 12 godina Regionalna agencija za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja pokušava da donese nove trendove na našu teritoriju, a jedan od tih projekata je i LEGEND koji se tiče mogućnosti za korišćenje i razvoj geotermalne energije u svrhe zagrevanja domaćinstava, javnih objekata, a sve sa primarnim ciljem da se korišćenje energije učini efikasnijim, a život jeftinijim – rekao je Nenad Popović, izvršni direktor Agencije. On je dodao da je cilj ovog projekta promocija energetske efikasnosti i korišćenje geotermalne energije niske entalpije u Jadranskoj oblasti.

U okviru toga predstavio se i energetski inovacioni centar Teslianum koji je prezentovao Savremene izazove strateškog pozicioniranja energetike: inovacije, integracije, interkonekcije. Ovaj centar osnovan je sa ciljem da pomogne regionu Jugoistočne Evrope u ostvarivanju potencijala u oblasti energetske efikasnosti.

Mirjana Prljević iz energetskog inovacionog centra Teslianum

  • U Srbiji danas imamo 177 strategija a od toga imamo definisanu i tačnu strategiju energetike, imamo Fond za energetsku efikasnost, međutim dešava se da mnogo od toga nije usklađeno i da su u kontradiktornosti određene vrednosti. Naša želja je da skrenemo pažnju kako lokalnim samoupravama, tako i na nivou države da jedan građanin mora da bude taj koji se pita – rekla je Mirjana Prljević iz EIC Teslianum.

Želeći da učestvuje u razvoju i primeni obnovljivih izvora električne energije članice Gradjevinskog klastera Šumadije i Pomoravlja odlučile su da realizuju projekat solarne elektrane i da taj sistem ponude zainteresovanim investitorima po sistemu ključ u ruke. To je samo jedan od projekta koji su članice klastera prezentovali na sajmu gradjevinarstva.

Jelena Bojović iz Građevinskog klastera Šumadije i Pomoravlja

  • U ovom periodu radili smo nekoliko inovativnih projekata kao idejna rešenja koja mogu da pokažu budućim investitorima kakvi su aspekti objekata koji su u startu projektovani da vode računa o životnoj sredini i uštedi energije. Na taj način smo u prvoj godini uradili idejno rešenje nadzemne garaže koja ima ozelenjeno dvorište, zatim tipski projekat mini solarne elektrane kao i idejno rešenje mini naselja od 8 stambenih jedinica koje treba da bude izgrađeno po svim pravilima energetske efikasnosti od lokacije do materijala za izgradnju – istakla je Jelena Bojović iz Građevinskog klastera Šumadije i Pomoravlja.

Na sajmu su održane i stručne tribine i predavanja a jedna od tih bila je posvećena obnovljivim izvorima energije, globalnom stanju i perspektivi korišćenja. Gost predavač bio je prof. Dr Dušan Gordić sa Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu.

Prof. Dr Dušan Gordić sa Fakulteta inženjerskih nauka u Kragujevcu

predavanje o obnovljivim izvorima energije

Gradjevinarstvo je bitno za privredu svake zemlje, a samim tim i energetski efikasna gradnja. Zato je na ovom sajmu bilo reči o savremenim materijalima za energetsku gradnju i o tome kako se koristi geotermalna energija u sistemima grejanja i hlađenja stambenih i poslovnih objekata. Cilj ovog sajma bio je da probudi ekološku svest gradjana kroz promociju netoksičnih materijala za gradnju, naprednih tehnologija, kao i prezentovanje inovativnih rešenja, projekata, proizvoda, opreme i uredjaja za očuvanje životne sredine.

You may also like...