PREDSTAVA ZA LIMENKU

U okviru dugoročne saradnje, Recan Fondacija, udruženje Ekoart i dečije pozorište Čarapa omogućili su brojnoj deci da pogledaju 145. predstavu donošenjem 5 limenki umesto ulaznice. Zahvaljujući ovoj saradnji, priliku da prisustvuju programu imaju i deca iz PU Čukarica, članovi ekološke sekcije kao i deca romske populacije u organizaciji Sekretarijata za socijalnu zaštitu Beograda.

U okviru projekta „Limenkica – ulaznica“, na scenama Čukarice „POZORIŠTE KOJE RECIKLIRA“

  • U saradnji sa Recan Fondacijom pronašli smo pravi način da deci približimo pozorišnu kulturu uz istovremeno povećanje reciklažne svesti. Od početka projekta „I ja brinem o svojoj planeti“ sakupljeno je 100.610 limenki i odigrano 145 predstava za 42.000 dece, što predstavlja značajan rezultat i nadam se da će se ove brojke uvećati u narednom periodu. Od velike je važnosti probuditi ekološku svest u najranijem dobu i nadam se da smo pronašli najbolji način za to – ističe Valentina Pavličić, Ekoart i dečije pozorište Čarapa.

limenka po limenkaRecan Fondacija kroz edukaciju nastoji da približi značaj reciklaže limenki od najranijeg doba. U saradnji sa školama, relevantnim institucijama, organizacijama civilnog sektora i predstavnicima Vlade pokrenuti su brojni programi edukacije i prikupljanja limenki. Za sve škole koje se priključe akciji obezbeđene su kartonske kutije za sakupljanje i kese za skladištenje korišćenih limenki, a Recan pruža podršku u pronalaženju operatera za odlaganje prikupljenih limenki, kao i podršku pri organizaciji promocije projekta unutar kompanije ili škole koje se odluče za ovaj korak.

Recan Fondacija za reciklažu limenki za piće je aktivna lokalno od 2005. godine i osnovana je kao neprofitna organizacija od strane Ball Packaging Europe, Beograd – Fabrike za proizvodnju limenki. Cilj Recan Fondacije je da promoviše svest o značaju zaštite životne sredine, posebno među mlađom populacijom, da učvrsti svest o potrebi reciklaže limenki u razmišljanjima potrošača kao naučen i konačno uobičajen model ponašanja.

You may also like...