Pregovori o životnoj sredini bitni za razvoj Srbije

Predlozi rešenja za probleme u životnoj sredini u Srbiji veoma bitnih za proces evropskih integracija, biće predstavljeni na prvoj regionalnoj konferenciji Civilno društvo u Jugoistočnoj Evropi u oblasti zaštite životne sredine, koja je održana od 2. do 4. aprila na Tari. Ovaj skup organizovao je Regionalni centar za životnu sredinu za Centralnu i Istočnu Evropu (REC), Kancelarije u Srbiji, u okviru Programa podrške organizacijama civilnog društva u oblasti zaštite životne sredine (SENSE). Koneferncija je okupila preko 150 učesnika iz 8 zemalja, a na njoj su predstavljeni rezultati projekata ostvareni kroz finansijsku podršku organizacijama civilnog društva u ukupnoj vrednosti od 480 hiljada evra.

Hotel Omorika na Tari

  • S obzirom na intenzivno donošenje novih zakona i politika u oblasti životne sredine, transparentnost i uključivanje javnosti i civilnog sektora u ovaj proces je ključan uslov za adekvatnu primenu pomenutih zakona i politika. Uloga organizacija civilnog društva je, u tom pogledu, presudna – izjavio je Dejan Novaković, Državni sekretar Ministarstva Energetike.

SENSE je trogodišnji program podrške civilnom društvu u Srbiji koji REC realizuje uz podršku Švedske međunarodne agencije za razvoj i saradnju (SIDA). Program je vredan 2.2 miliona evra i sadrži četiri komponente: dodeljivanje finansijske podrške organizacijama civilnog društva u Srbiji, podizanje kapaciteta organizacija kroz obuke, dijalog sa donosiocima odluka, umrežavanje i javne diskusije o temama iz oblasti zaštite životne sredine i podrška medijima koji se bave temom životne sredine u Srbiji kroz trening za predstavnike medija i organizacija civilnog društva.

  • Cilj ove regionalne konferencije je da se na jednom mestu okupe organizacije civilnog društva i relevatne institucije iz zemalja u regionu kako bi razmenili iskustva vezana za uključivanje civilnog društva u prosec donošenja odluka u oblasti zaštite životne sredine i vezano za saradnju civilnog i vladinog sektora – izjavio je Jovan Pavlović, Direktor REC kancelarije u Srbiji.

U SENSE programu za direktnu podršku projektima organizacija obezbeđen je budžet od 960.000 evra podeljen u dva poziva od po 480.000 evra: prvi poziv je u 2013. i drugi poziv u 2014. godini. Grantovi se kreću između 40.000 do 80.000 evra. Dobitnici grantova će imati i mogućnost da nauče više o načinu funkcionisanja organizacija u EU kroz studijsko putovanje.

You may also like...