Forum partnera u primeni Akcionog plana

Druga konferencija Foruma partnera u primeni Akcionog plana za sprovođenje Nacionalne strategije održivog razvoja održana je danas u Kragujevcu. U radu foruma učestvovalo je oko 200 predstavnika svih nadležnih institucija, lokalnih samouprava u Republici Srbiji, nevladinih organizacija, akademske zajednice, mediji i privredni subjekti. Osnovni cilj jeste uspostavljanje dijaloga i saradnje među parterskim institucijama, organizacijama i pojedincima radi boljeg sprovođenja mera i aktivnosti utvrđenih Akcionim planom. Kabinet potpredsednika Vlade za evropske integracije, kao nadležna institucija za sprovođenje Strategije, uspostavio je mrežu koordinatora za primenu Akcionog plana Nacionalne strategije održivog razvoja koja do sada broji 231 člana, a čine je koordinatori i članovi timova u nadležnim državnim institucijama i lokalnim samoupravama u Srbiji.

Druga konferencija Foruma partnera

Druga konferencija bila je posvećena uspostavljanju dijaloga između partnera i razmatranju tema značajnih za sprovođenje Strategije u narednom periodu. Program konferencije sastojao se iz tri dela: plenarnog, rada po grupama i završnog dela. U plenarnom delu konferencije potpredsednik Vlade za evropske integracije Božidar Đelić predstavio je trenutno stanje i perspektive održivog razvoja zemlje u svetlu ekonomske i finansijske situacije.

  • Ova strategija kao i sve drugo mora pretrpeti proveru realnosti iz razloga što je ona izrađena pre nego što je počela velika

    Božidar Đelić -potpredsednik Vlade za evropske integracije

    Božidar Đelić -potpredsednik Vlade za evropske integracije

    ekonomska kriza, drugim rečima kaže Đelić, jedan broj aktera još nije uskladio njihove Akcione planove sa realnim finansijskim mogućnostima koje imamo. I to je ono što očekujemo dodavši da smo u domenu energetike napravili posle dugog niza godina iskorak, pokrenuti su tenderi za dve termoelektrane i to po ekološkim i evropskim standardima. Takođe je potpisan sporazum o razumevanju sa najvećim energetskim kompanijama u Evropi , za proizvodnju hidroenenergije, a na Vladi je napokon usvojena uredba koja omogućava ubacivanje električne energije koja se proizvodi iz obnovljivih izvora u postojeći energetski sistem. Znaće se po kojoj se ceni kupuje kilovat električne energije koja dolazi od sunca, vetra, biomase. Činjenica je da smo počeli pregovore sa Japanom da obezbedimo tretman izduvnih gasova na našim termoelektranama, koje nas danas zagađuju – on konstatuje da je napravljen jedan veliki iskorak.

Uz ovaj strateški dokument, Srbija se kvalifikovala za mesto u svim međunarodnim aktivnostima iz oblasti održivog razvoja. Učestvovaće na konferenciji o klimatskim promenama u Kopenhagenu, deo je Energetske i Transportne zajednice Jugoistočne Evrope i u izradi strategije zemalja Dunavskog sliva. Strategija održivog razvoja je u mnogo čemu informisala i platformu Vlade Republike Srbije za predstojeću decembarsku konferenciju u Kopenhagenu, gde će svetski lideri pokušati da naprave globalni dogovor za smanjenje ugljendioksida u vazduhu, u sledeće dve decenije.

Ona ministarstva koja nisu uskladila svoj Akcioni plan sa novim realnim sredstvima koje će dobiti u budžetu za 2010. godinu, treba to što pre da urade, jer kako kaže Đelić, očekujem da će to uraditi do trećeg foruma koji je predviđen u maju sledećegodine,ai biće održan u Nišu.

Ova Strategija povezana je sa obavezama koje je naša zemlja preuzela u sklopu sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Taj ključni sporazum koji imamo sa Evropom sadrži veoma jaku ekološku komponentu koju pokriva ova strategija pa se očekuje da mnogie oblasti koje se tiču ekologije, budu usklađene sa Evropom.

Učesnici konferencije

  • Ovo je bila veoma dinamična godina kada je reč o ekologiji, prvo što je posle dugog iščekivanja usvojen ambiciozni set zakona, uz to kako kaže Đelić imamo dve velike kampanje od strane Ministarstva, jedna je ’’Očistimo Srbiju’’, a druga je uklanjanje divlje gradnje. U ovom momentu postoji veliki broj projekata za izgradnju regionalnih deponija, u kojima  će se otpad pretvarati u električnu energiju, pa  su danas deponije centri za proizvodnju takve energije, i na tome će se najviše danas raditi.

Za nauku i tehnologiju obezbeđen je nekomercijalni zajam od 200 miliona evra od evropske investicione banke, koji će se naći i u Kragujevcu, a jedan od prioriteta naučne strategije jeste zaštita životne sredine i borba protiv klimatskih promena.

U toku naredne godine plan je da se inicira izrada Strategije održivog razvoja grada Kragujevca.

  • Važno je da se svi strateški i akcioni dokumenti u Kragujevcu, a to su prema rečima Srđana Matovića člana GV za zaštitu žvotne sredine, Strategija ekonomskog razvoja za period 2007/2011, Strategija razvoja socijalne zaštite i LEAP-a objedine i da Strategija održivog razvoja Kragujevca bude jedan dokument kojim ćemo definisati kako bi trebalo da izgleda razvoj Kragujevca, zbog ogromnih inesticija koje se u gradu očekuju. Očekujem da ćemo tokom januara, vezano za početak izrade Strategije održivog razvoja imati formiran lokalni Forum partnera, koji će prema njegovim rečima u punoj meri prezentovati sve institucije, udruženja, zainteresovane pojedince, koji oblast održivog razvoja smatraju važnom.

Na drugoj konferenciji Foruma partnera u Kragujevcu, radne grupe formirane prema ’’stubovima’’ Strategije, razmatrale su teme značajne za sprovođenje Strategije u narednom periodu: izveštavanje o napretku sprovođenja Akcionog plana i Strategije, saradnja nadležnih institucija i partnera, predstojeća revizija Akcionog plana. Zaključci kao rezultat rada po grupama, bili su predstavljeni i usvojeni na završnom delu konferencije.

You may also like...