I Tamiš ima svoj cvet

U gornjem toku Tamiša kroz Srbiju stručnjaci Pokrajinskog zavoda za zaštitu prirode, uz pomoć lokalnih ribolovaca i ljubitelja prirode iz Jaše Tomića predvođenih Spasom Mladenovskim, označili su staništa strogo zaštićene vrste tiskog cveta. Oni su praktično prvi puta tek pre nekoliko dana, od kako Tamiš „cveta“ potvrdili da se radi o rojenju upravo ove retke vrste.

Tiski cvet (Palingenia longicauda)

  • Tiski cvet (Palingenia longicauda), ili kako meštani susednih naselja vole da ga zovu – tamiški cvet, nekada je bio široko rasprostranjen u ravničarskim vodotocima Evrope. Izuzetno je retka i kritično ugrožena vrsta južne i centralne Evrope, a živi samo u pojedinim pritokama Dunava. Zaštićen je po odredbama svih naših zakona, međunarodnih konvencija i direktiva – kaže mr Nataša Pil, stručnjak za zaštitu faune insekata u Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode.

Tiski cvet je, zbog radova na regulaciji velikih evropskih reka i zbog velikih zagađenja, nestao iz većine evropskih zemalja. Danas živi samo na donjem toku Tise, mada je uspešno vraćen u reke Nemačke i Češke. Život ovog insekta je, gledajući iz perspektive čoveka, apsurdan. Nakon što larve provedu tri godine u glinenoj podlozi korita reke, izlaze na obalu, presvlače se u odrasle primerke i počinje parenje. Ovo rojenje predstavlja izuzetan kuriozitet jer reka tada deluje kao da je procvetala. Parenje traje veoma kratko, samo par dana, posle čega ženke polažu jaja, a nakon toga, zajedno sa mužjacima, uginu.

  • U Srbiji je od 2008. godine do danas registrovano 16 staništa na kojima se razvijaju larve tiskog cveta, i to u obalskom pojasu Tise. Ovo je prvi nalaz tiskog cveta na toku Tamiša – kaže mr Pil. Očuvanje staništa larvi predstavlja prioritet u zaštiti ove vrste. Dinamika i struktura obala korita reke mora da bude očuvana, a ribolovce ne smeju da koriste larve ove vrste za mamce. Izuzetno je važno i izostaviti prskanje odraslih komaraca tokom perioda rojenja – naglašava mr Pil.

Stalno prisustvo ovog insekta cveta u koritu Tamiša nudi mogućnost turističkog razvoja lokalnih zajednica. Tamiški cvet i njegovo cvetanje je fenomen koji se upravo ovih dana dešava, a sasvim sigurno na ovu reku, uz odgovarajuću promociju, može privući ljubitelje prirodnih fenomena. U Pokrajinskom zavodu za zaštitu prirode dodatno su zadovoljni jer su dobili još jedan snažan argument koji će pomoći proglašenju Potamišja za zaštićeno područje.

You may also like...