Kragujevac: modernizacija vodnog sistema

Kragujevačko Javno komunalno preduzeće ’’Vodovod i kanalizacija’’ namerava da sa projektom revitalizacije, povećanja kapaciteta i potpune modernizacije Centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu, konkuriše za bespovratna sredstva kod evropskih fondova.

U saradnji sa jednom austrijskom kompanijom, radi se Studija izvodljivosti i projektovanje revitalizacije i proširenja kanalizacione mreže. Prema prelimenarnim procenama, samo za osnovne radove potrebno je više od 10 miliona evra. Sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu pušten je u rad pre 25 godina. Od tada do danas nije bilo ozbiljnih ulaganja u revitalizaciju postrojenja, te su za revitalizaciju, povećanje kapaciteta i njegovu potpunu modernizaciju neophodna ozbiljna finansijska ulaganja, koja u kratkom roku ne mogu da obezbede ni grad, ni Republika. Stručnjaci austrijskog preduzeća, odnosno vodeće evropske kompanije u oblasti projektovanja i izgradnje sistema za prečišćavanje otpadnih voda, su dolazili u Kragujevac kako bi sagledali biološke procese, stanje i kvalitet postojećeg sistema. Menadžment preduzeća veruje da će nakon svih analiza i studija izvodljivosti, Vodovod, moći sa kvalitetnim projektom da konkuriše za bespovratna sredstva iz evropskih fondova. U Vodovodu kažu da kvalitet vode i biološki svet u reci Lepenici nisu ugroženi, a da Institut za javno zdravlje šest puta godišnje uzima uzorke i proverava rezultate prečišćavanja, odnosno kvalitet vode koja se ispušta u Lepenicu. Ovo kragujevačko gradsko komunalno preduzeće ima i važeću dozvolu koja se izdaje na period od četiri godine.

Nebojša Jakovljević, generalni direktor JKP ’’Vodovod i kanalizacija’’Kragujevac

  • Imajući u vidu činjenicu da su svi proizvodni pogoni Vodovoda pravljeni pre više od 30 godina, došli smo u situaciju da moramo da radimo na revitalizaciji svih tih postrojenja, ali ta ulaganja iziskuju velika finansijska sredstva, koje je nemoguće obezbediti iz sopstvenih prihoda. Osnov za modernizaciju Vodovoda leži pre svega u pronalaženju stranih izvora finansiranja koji se nalaze pre svega u evropskim fondovima. Mi nismo čekali pa smo krenuli u modernizaciju i revitalizaciju svih proizvodnih kapaciteta. Prvi proizvodni sistem koji želimo da revitalizujemo i koji je po našem mišljenju najznačajniji sa ekološkog aspekta jeste sistem za prečišćavanje otpadnih voda u Cvetojevcu. On će verovatno u ovoj godini dobiti Studiju za sanaciju i revitalizaciju i svoje prateće projekte na proširenju kanalizacionih mreža u gradu i revitalizaciju kompletnog sistema kanalizacione mreže u gradu Kragujevcu. Taj iznos sredstava iznosi preko 10 miliona evra i on treba da bude obezbedjen iz predpristupnih fondova EU. Očekujemo da do kraja godine imamo i izvedeni projekat – istako je Nebojša Jakovljević, generalni direktor JKP ’’Vodovod i kanalizacija’’Kragujevac.

Osnovna delatnost JKP Vodovod i kanalizacija je uredno snabdevanje zdravstveno ispravnom vodom za piće. Zbog oskudnih padavina u Kragujevačkoj kotlini obezbedjenje grada dovoljnim količinama vode zahtevalo je izuzetne napore, a Kragujevac je u tim nastojanjima izgradio tri vodovodna sistema. Jedni su nastali korišćenjem površinskih voda pregradjivanjem reka Grošnice i Gruže, i formiranjem istoimenih vetačkih akumulacija, a drugi korišćenjem podzemnih voda sistemom reni bunara u priobalju reke Velike Morave kod Brzana.

Nevena Jovanović, rukovodilac Sektora vodosnabdevanja

  • Naša vodovodna mreža iznosi 600 km, pored toga imamo 19 rezervoara koji su smešteni po obodima grada. Snabdevanje grada obavlja se u četiri zone, Kragujevac se nalazi u kotlini, a ima i naselja koja se nalaze na visinama koje su 300 metara iznad, u odnosu na centar grada. Izgrađeni rezervoarski prostori zapremine 70.000 kubika, može obezbediti i da ukoliko dođe do nekih nepredviđenih havarija, obezbedi grad 24 časa dovoljnim količinama vode. Pored borbe za količinama Kragujevac je imao i borbu za kvalitet. Problemi koje treba u budućnosti da rešimo, jeste modernizacija starih objekata – ističe Nevena Jovanović, rukovodilac Sektora vodosnabdevanja.

Uspostavljen sistem kontrole vode za piće u JKP ”Vodovod i kanalizacija” u skladu je sa zakonskim propisima i obavlja se na tri nivoa.

Dragoslava Đuran, rukovodilac Sektora kontrole

  • Prvi nivo u laboratorijama proizvodnih pogona su opremljene za fizičko hemijska i biološka ispitivanja vode sa izvorišta i ona koja ulaze u proizvodni pogon, do finalne vode za piće. Rezultati ispitivanja su ključni za upravljanje procesom proizvodnje. Na osnovu tih rezultata vrši se izbor vodozahvata, određuju se i doze hemikalija za proizvodnju vode i svi ostali važni procesi. Drugi nivo obavlja se u laboratorijama za fizičko hemijska i mikrobiološka ispitivanja sektora kontrole i podrazumevaju širi obim fizičko hemijskih i mikrobioloških ispitivanja. Posebna pažnja se posvećuje ispitivanju vode za piće iz rezervoara na vodovodnoj mreži tako da se svakodnevno iz mreže ispituje po 17 tačaka. Takođe se radi ispitivanje prigradskih naselja, javnih česmi – objašnjava Dragoslava Đuran, rukovodilac Sektora kontrole.

Ukupne zalihe vode u akumulacijama obezbedjuju snabdevanje potrošača vodom čak i u periodu sušnih godina koje bi trajale dve uzastopne godine. Kragujevac je od 1984 godine tj. od puštanja vodovodnog sistema Gruža u rad, bio jedan od retkih gradova koji je uredno snabdevan vodom i nije imao restrikcije u periodu vrelih letnjih dana kada se potrošnja uvećavala i za 50 odsto u odnosu na redovnu potrošnju.

"Projekat: "Poglavlje 27 - Ekolokalizacija VODA" sufinansiran je od Ministarstva zaštite životne sredine Republike Srbije

You may also like...