Protokol o vodi i zdravlju prezentovan u Kragujevcu

Protokol o vodi i zdravlju, međunarodni dokument, koji Srbija treba da potpiše do kraja godine, predstavljen je u Kragujevcu. Protokol podrazumeva dostupnost vode stanovništvu, ali i kvalitet u cilju očuvanja zdravlja. Cilj je da se na svim odgovorajućim nivoima, nacionalnom, prekograničnom i međunarodnom, zaštiti zdravlje ljudi u okviru održivog razvoja, kroz unapređenje upravljanja vodom. To podrazumeva i zaštitu vodenih ekosistema, a putem prevencije, suzbijanje i smanjenje oboljenja uzrokovanih neispravnom vodom. Prezentacija će pomoći da se pravovoremeno informiše javnost o značaju ratifikacije Protokola, kao i definisanje prioritetnih aktivnosti, koje će biti primenjene na lokalnom nivou. Protokolom se definišu obaveze lokalne samouprave i države kako da pravilno upravljaju hidrološkim resursima.

Protokol podrazumeva dostupnost vode stanovništvu, ali i kvalitet u cilju očuvanja zdravlja.

Predstavnici Ministarstva zdravlja, životne sredine, prirodnih resursa i vodoprivrede predstavili su kragujevačkoj stručnoj javnosti detalje Protokola o vodi i zdravlju, koji se odnose na značaj očuvanja i održivosti hidroloških resursa.
Takođe, radi očuvanja zdravlja, stanovništvo treba da koristi kvalitetnu pijaću vodu. Ovaj međunarodni dokument određuje obaveze lokalnih samouprava, kao i države, u preduzimanju aktivnosti u cilju očuvanja javnog zdravlja.

Biljana Filipović, nacionalni koordinator, predstavnik Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja

  • Sam protokol se odnosi na površinske, podzemne vode, kupališta i način isporučivanja vode za piće a osnovni cilj je da se obezbedi adekvatni pristup zdravoj pijaćoj vodi i sanitaciji za sve. Srbija je jako bogata prirodnim vodama pa je potrebno da se uspostavi ravnoteža u čitavom eko sistemu. Zato lokalne samouprave imaju zadatak u odnosu na ciljeve protokola da obezbede pristup zdravoj i higijenski ispravnoj vodi za piće, sanitarno higijenske uslove, higijenski sanitarno ispravnu vodu na kupalištima – istakla je Biljana Filipović, nacionalni koordinator, predstavnik Ministarstva prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja.

U stvaranju Protokola vode i zdravlja koji je sastavni deo Konvencije o korišćenju i zaštiti prekograničnih vodotokova i međunarodnih jezera, učestvovali su mladi iz Evrope ali i naše zemlje.

dr Danilo Arsenijević, predstavnik mladih u evropskom procesu ''životna sredina i zdravlje''.

  • Omladina je za sada bila uključena u samom procesu stvaranja konvencije, preko Svetske zdravstvene organizacije koja je prepoznala mlade kao jedne od ključnih faktora u implementaciji i neko ko može da pomogne da se ostvare ciljevi ovog protokola. To je ono što pokušavamo da svim državnim strukturama ukažemo – objasnio je dr Danilo Arsenijević, predstavnik mladih u evropskom procesu ”životna sredina i zdravlje”.

Zaštita vode i vodotokova, održivo korišćenje, ali i zaštita zdravlja ljudi osnovni su principi Protokola koji je predstavljen u Kragujevcu, zahvaljujući Ministarstvu prirodnih resursa, rudarstva i prostornog planiranja, koje je u saradnji sa Misijom Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju u Srbiji i Udruženjem “Arhus centar” iz Kragujevca organizovalo prezentaciju.

Srđan Matović iz Udruženja ''Arhus centar''.

  • U gradu Kragujevcu predstoji još puno aktivnosti na zaštiti svih vodenih ekosistema, a nadam se da će institucije koje funkcionišu u gradu i lokalna samouprava biti zainteresovane da se više novca ulaže u rešavanje ovih problema. Na teritoriji Grada Kragujevca ne postoji ni jedno prirodno jezero, već su veštačka, pa je potrebno dodatni novac uložiti kako bi se te akumulacije i zaštitile. Kragujevčani piju zdravu, hemijski i bakteriološki ispravnu vodu. Međutim područje jezera Gruža je ugroženo na razne načine, najviše bespravnom gradnjom – rekao je Srđan Matović iz Udruženja ”Arhus centar”.

Ovaj međunarodni dokument Srbija treba da ratifikuje do kraja godine.

Pogledajte TV emisiju Stakleno zvono:

You may also like...