Petnička škola mikroskopije

U Istraživačkoj stanici Petnica počela je sa radom prva regionalna Škola mikroskopije, namenjena studentima osnovnih i postdiplomskih studija. Biološki fakultet Univerziteta u Beogradu i Istraživačka stanica Petnica pokrenuli su „Petničku školu mikroskopije“ prvi put ove godine, i ona će biti realizovana u periodu od 20. do 25. Septembra. Koncept „Petničke škole mikroskopije“ postavili su dr Aleksandra Korać, profesorka Biološkog fakulteta Univerziteta u Beogradu, sa timom svojih saradnika, i tim stručnih saradnika Programa biologije Istraživačke stanice. Ideja je da se studentima omogući da se na praktičan način upoznaju sa različitim metodama u mikroskopiji (svetlosna, polarizaciona, SEM i TEM, fluorescentna, konfokalna).

U Istraživačkoj stanici Petnica počela je sa radom prva regionalna Škola mikroskopije, namenjena studentima osnovnih i postdiplomskih studija

Za 22 studenta redovnih i postdiplomskih studija iz Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine, sa prirodnomatematičkih, medicinskih, farmaceutskih i tehnoloških fakulteta, predviđen je intenzivni praktični rad, tokom kojeg će biti realizovane vežbe: priprema tkiva za svetlosnu mikroskopiju, rad na mikrotomu, tehnike bojenja u mikroskopiji, rad na konfokalnom mikroskopu, i posmatranje biološkog materijala pod polarizacionim mikroskopom. Istraživačka stanica Petnica je tokom prethodne dve godine, zahvaljujući podršci Evropske investicione banke, nakon prvih 30 godina uspešnog rada sa talentovanim srednjoškolcima zainteresovanim za bavljenje naukom, prošla proces rekonstukcije i izgradnje objekata. U okviru projekta je obezbeđena i najnovija naučna oprema za opremanje laboratorija.

  • Ovom prilikom Laboratorija za biologiju Istraživačke stanice Petnica je opremljena većim brojem Leica svetlosnih mikroskopa, Zeiss binokularnih lupa, kamerama i adapterima za lupe i mikroskope, mikrotomom, Lomo istraživačkim polarizacionim mikroskopom, i Olympus konfokalnim mikroskopom – kaže jedan od organizatora Škole Tomica Mišljenović, šef Laboratorije za biologiju u Petnici.

Novi prostor i oprema sa jedne strane, i interesovanje studenata sa druge strane, podstakli su Istraživačku stanicu Petnica da započne sa osmišljavanjem i realizacijom i programa za studente, sa ciljem unapređivanja praktičnih veština i znanja neophodnih za budući naučni rad.

  •  Za učešće na Petničkoj školi mikroskopije prijavilo se mnogo više zainteresovanih studenta nego što je bilo moguće primiti, a da rad i dalje bude na nivou kvaliteta koji smo postavili unapred. Zbog toga već sada planiramo organizaciju naredne Škole, ali i druge tematske obuke za rad na naučnoj opremi koju imamo u Petnici. Potreba za njima očigledno postoji, kao i interesovanje – pojašnjava Mišljenović.

You may also like...