Plastični džak za nerazgradivi otpad

Gradska ’’Ćistoća’’ u Kragujevcu uveliko se priprema za primarnu selekciju otpada, sa kojom će krenuti naredne godine. Građani će dobijati po jedan plastični džak od 100 litara nedeljno, u koji će odlagati sav suvi kućni otpad, kao što su papir, PET i plastična ambalaža, kese, staklo i limenke.

plasticni-dzakU Kragujevcu će, od naredne godine, početi prikupljanje nerazgradivog otpada, a za njegovo odlaganje koristiće se plastični džakovi. U planu je da oko 2 hiljade korisnika usluga gradske Čistoće, dobije ove džakove, u kojima će biti odlagani papir, staklo ili plastika, a zatim će ih radnici Čistoće odvoziti na reciklažu.

  • Mi ćemo jednom nedeljno odlaziti u naselja i uzimati džakove koje ćemo prema rečima direktora JKP ’’Čistoća’’ Dragoljuba Grujovića, odvoziti u reciklažni centar jer ovaj otpad ima svoju upotrebnu vrednost, dodavši da će se time povećati prostor za odlaganje komunalnog otpada.

Sekundarne sirovine koje budu izdvojene ’’Čistoća’’ će prodavati po tržišnoj ceni. Pilot projekat selekcije suvog otpada u suvi-kucni-otpadKragujevcu biće realizovan ove godine. U planu je da do 2010 godine u tom programu učestvuje 4 hiljade korisnika usluga Čistoće, što je deset odsto od ukupnog broja. Džakove za sortiranje otpada dobiće svih 44 hiljada korisnika usluga Čistoće u Kragujevcu, u naredne 2 do 3 godene.

Inače sa baliranjem otpada ova firma krenula je jula ove godine i dnevno sakupi i balira oko 2 tone mešanog otpadnog papira. Količina će se, svakako povećavati organizovanim otkupom, ali i kroz sprovođenje postupka primarne selekcije.

You may also like...