EKO INOVATIVNI PROJEKTI

Evropska komisija raspisala je javni poziv za dodelu 30 miliona evra bespovratnih sredstava za eko-inovativne projekte, koji imaju za cilj smanjenje negativnih uticaja na životnu sredinu. Poziv je otvoren za sva pravna lica iz privatnog i javnog sektora, a prioritet imaju mala i srednja preduzeća. Prijave se podnose elektronskim putem, preko zvanične internet stranice Evropske komisije, a krajnji rok za podnošenje prijava je 10 septembar 2009. godine. Prednost za dobijanje sredstava imaju sektori čiji način poslovanja, proizvodi ili usluge imaju značajan uticaj na životnu sredinu.

rainer_freund

  • Tokom prethodnih evropskih sistema vezanih za ovaj region i programa iz 2007 i 2008 godine, Evropska komisija je dodelila 340 miliona evra projektima koji imaju direktan uticaj na životnu sredinu a glavni sektori koji upotrebljavaju ova sredstva su prema rečima Rajnera Frojnda koordinatora sektora za ekologiju i poljoprivredu u Evropskoj Komisiji sektor energije, koji se razvija i koji zahteva investiranje u moderne tehnologije kako bi se smanjilo zagađenje pa je on jedan od glavnih korisnika ovih investicija.

Lokalna uprava je takođe veliki korisnik investicija iz ovih projekata, zato što zakonska regulativa vezana za zaštitu životne sredine stavlja ogromnu odgovornost za upravljanje životnom sredinom na lokalnu samoupravu. Organi lokalne vlasti su odgovorni za upravljanje otpadnom vodom, otpadom sa obradivog zemljišta, pijaćom vodom. Od 340 miliona, 60 miliona evra je dodeljeno za ovakve vrste projekata, a njih sufinansiraju lokalne vlasti, drugi donatori i međunarodne organizacije.

  • Sarađivali smo sa mnogim termoelektranama a jedna od njih je i ’’Nikola Tesla’’, tako što smo. ističe Frojnd smanjili proizvodnju štetnih materija i štetnih gasova koji se dobijaju sagorevanjem lignita. Takođe smo napravili planove za upravljanje otpadnim vodama sa predlozima za investiranje za Južnu Moravu i počinjemo slične aktivnosti vezane za Zapadnu Moravu, kaže Frojnd.

U ovom trenutku Evropska komisija pomaže srpskoj Agenciji za zaštitu životne sredine da postavi širom zemlje automatske merne stanice za posmatranje zagađenosti vazduha. Prema rečima Frojnda biće potrebno godinu i po dana da se taj projekat završi. To će omogućiti po prvi put kako Agenciji tako i stvaraocima zakona, a i široj javnosti da znaju u svakom trenutku, u stvarnom vremenu, kakav je kvalitet vazduha u naseljenim mestima, u gradovima, u oblastima gde ima potencijalnih problema a takođe i u ruralnim oblastima.

  • To je veoma važan projekat, a pored njega ističe Frojnd sa istom Agencijom razmatramo sistem u kome će sve informacije o svim elementima stanja životne sredine: vazduh voda, zemljište, životinja i biljaka koji stižu od velikog broja naučnih institucija biti kompjuterski povezane.Tako javnost ali i javne institucije mogu da imaju uvid u bilo kom trenutku u kom stanju je životna sredina u oblasti koja im je interesantna.

Inače Evropska komisija je predložila pojačani nadzor ulaganja u nacionalne projekte energetske infrastrukture u područjima poput biogoriva, nuklearne energije, plina, transporta i skladištenja ugljendioksida.

You may also like...