Stavovi građana o životnoj sredini

U okviru projekta ”Evropske politike zaštite životne sredine na lokalu”, Nepušački edukativni centar – RP na održanoj debati u kragujevačkom Crvenom krstu, predstavio je rezultate svog istraživanja.

glavni-faktori-koji-uticu-na-stanje-zivotne-sredine
Istraživanje “Evropske politike zaštite životne sredine na lokalu” sprovedeno je od 24. maja do 16. jula ove godine, u svim opštinama Šumadijskog okruga (Kragujevac, Lapovo, Rekovac, Knić, Rača, Batočina i Topola), sa ciljem da se utvrdi stav građana o zaštiti životne sredine i na osnovu toga sačine odgovarajući planovi i aktivnosti.

Pažnju privlače odgovori učesnika u anketi koji su izraženi u procentima. Tako na primer, anketirani smatraju da su najveći ekološki problemi nedostatak kanalizacije (20,70%), divlje deponije i smetlišta (17,20%), loš kvalitet pijaće vode (10,80%).

  • Glavni faktori koji utiču na stanje životne sredine na lokalu su po ispitivanjima građani i njihova ekološka svest (31,4%), nizak nivo upoznatosti građana sa posledicama ovakvog stanja životne sredine po njih (15,4%) i nedostatak stručnjaka u nadležnim institucijama (13,5%)” kaže Milisav Pajević, koordinator projekta i predsednik Nepušačkog edukativnog centra – RP i dodaje da su ispitanici u najvećem procentu sebe, odnosno građane, smatrali odgovornim i za nastanak ekološkog problema i za njegovo nerešavanje.

ekologija predavanje

Mere koje bi trebalo preduzeti su jačanje ekološke svesti edukacijom, poboljšanje rada komunalnih inspekcija, uvođenje stroge kazne za prekršioce i dr.

O stanju životne sredine najviše bi trebalo da brine nadležna lokalna samouprava (26,8%), nadležne inspekcije (21,4%) kao i sami građani (18,3%).

zastita-zivotne-sredine-na-lokalu

Inače, cilj projekta “Evropske politike zaštite životne sredine na lokalu” je da građanima i donosiocima odluka na lokalnom nivou ukaže zašto je važno usklađivanje, donošenje i primena evropskih standarda, normi i zakona u oblasti zaštite životne sredine i održivog razvoja na nacionalnom i lokalnom nivou.

Na eko punktovima organizovanim u Kragujevcu, Lapovu, Batočini, Rači, Rekovcu, Kniću i Topoli građanima su uz anketiranje podeljene i kopije studije “Zaštita životne sredine uslov za održivi razvoj” koju je izdao Fond za otvoreno društvo i Centar za primenjene evropske studije u okviru projekta “Šta donosi Evropska unija – studije slučaja o efektima pridruživanja Srbije Evropskoj uniji u oblastima ekologije, poljoprivrede i prekogranične saradnje”.

Projekat “Evropske politike zaštite životne sredine na lokalu ” finansijski je podržao Fond za otvoreno društvo iz Beograda.

[issuu layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flighticons%2Flayout.xml showflipbtn=true autoflip=true autofliptime=6000 pagenumber=2 documentid=110124150612-f98acca0a51f4ce8be5539730d3588a5 docname=publikacija_evropske_politike_zzs_nl username=EKO-trafika loadinginfotext=Evropske%20politike%20za%C5%A1tite%20%C5%BEivotne%20sredine%20na%20lokalu showhtmllink=true tag=sumadija width=400 height=259 unit=px]

You may also like...