Poruka generalnog sekretara UN Ban Ki Muna

Poruka generalnog sekretara UN Ban Ki Muna povodom Dana zaštite ozonskog omotača.

ban-ki-mun

Generalni sekretar Ujedinjenih nacija Ban Ki Mun u poruci povodom međunarodnog Dana zaštite ozonskog omotača, podsetio je na značaj multilateralnih ugovora u oblasti zaštite životne sredine, a posebno na Bečku konvenciju o zaštiti ozonskog omotača i Montrealski protokol.

east timor

  • Ovogodišnji uspeh je to što je najmlađa demokratska država na svetu, Istočni Timor, započela proces pristupanja Konvenciji i Protokolu. Do sada je to bila jedina država izvan režima zaštite ozonskog omotača. Sada su Konvencija i Protokol dostigli univerzalno učešće, jedinstven status među stotinama međunarodnih sporazuma. Aktivnosti Istočnog Timora šalju snažan signal globalne solidarnosti, ne samo u rešavanju problema oštećenja ozonskog omotača već i drugih aktuelnih multilateralnih izazova, na prvom mestu klimatskih promena – poručio je genarelani sekretar UN Ban Ki Mun.

On je naveo da prikupljeni podaci ukazuju da je isključivanje iz upotrebe supstanci poznatih kao hlorofluorougljenici (CFC), koje je započelo 1990. godine, ublažilo napredovanje klimatskih promena za oko 12 godina. Takođe, rekao je da je Međunarodna saradnja oko CFC pravovremena potvrda da zajednička svrha i konkretne akcije mogu umanjiti rizik po našu planetu i izgraditi sigurniji svet za buduće generacije. „Ovo je poruka koju moramo imati na umu dok se spremamo za UN Konvenciju o klimatskim promenama u Kopenhagenu u decembru“, istakao je on.

air conditioning

  • Pre nekoliko nedelja, eksperti Montrealskog protokola i Okvirne konvencije UN o klimatskim promenama i Kjoto protokola, susreli su se u Ženevi da bi razvili strategiju upravljanja supstancama koje prouzrokuju klimatske promene. Fluorougljovodonici (HFC), koji imaju široku primenu kao zamena za supstance koje oštećuju ozonski omotač u penama, rashladnim i klimatizacionim sistemima, mogli bi značajno doprineti klimatskim promenama do 2050. i time umanjiti napore koji se ulažu za smanjenje puno poznatijih gasova sa efektom staklene bašte, pre svega ugljen dioksida i metana, poreklom iz sagorevanja fosilnih goriva i seče šuma – rekao je Ban Ki Mun.

You may also like...