Posejan žir u Rogotu

U organizaciji Ekološke sekcije Planinarsko ekološkog kluba “GORA” iz Kragujevca, a u saradnji sa Šumskim gazdinstvom “Kragujevac” u subotu 2. Aprila, organizovana je akcija podsejavanja žira u Spomeniku prirode ‘’Rogot’’ kod Batočine. Spomenik prirode „Rogot“ je retka šumska zajednica hrasta lužnjaka (Quercus robur) i stavljena je pod zaštitu kao spomenik prirode u III kategoriju zaštite kao značajno prirodno dobro.

U DŽAKU JE SEME HRASTA LUZNJAKAPodsejavanje žira

  • Žir je posejan u Rogotu kod Batočine, na površini od jednog hektara. Akciju je vodio mg Stevo Jovanović iz Šumskog gazdinstva “Kragujevac”. Na istom mestu žir je sejan i prošle godine ali je uništen poplavom i bilo je nužno to uraditi ponovo – objašnjava Svetlana Milosavljević iz Planinarskog ekološkog kluba ‘’Gora’’. Interesovanje je bilo veliko pa smo po prvi put neke zainteresovane morali da zamolimo da sačekaju neku drugu priliku… Samo iz “Karamana” je bilo 15 studenata a htelo je još…

Četiri ekološka udruženja koja postoje u gradu su zajedno obavili ovaj posao, a to su Ekološki klub “Mladen Karaman”, Gljivarsko društvo “Šumadija”, Izviđački odred “21. Oktobar” i Planinarsko ekološki klub “Gora”.

OVDE ĆE BITI ŠUMA HRASTA LUŽNJAKA Đubre caruje svuda oko nas

Nakon akcije podsejavanja žira u Rogotu, nastavili su sa prikupljanjem otpada koga po okolnim šumama i livadama ima u velikim količinama, jer kako kažu planinari ‘’Đubre caruje svuda oko nas’’. Ovom akcijom članovi ekoloških društava pomogli su da se iz semena žira razvije čitava šuma hrasta lužnjaka, kojom je nekada Šumadija bila potpuno pokrivena.

You may also like...