Umetnost korišćenja sredstava EU

TACSO kancelarija u Srbiji održala je u hotelu Zira u Beogradu još dve radionice na temu „Kako do sredstava EU“ za organizacije civilnog društva, završavajući time svoju seriju obuka na ovu temu za 2010. godinu.

TACSO Radionica u BG - Kako do EU sredstava

U tri trodnevna seminara i šest jednodnevnih radionica održanih do sada širom Srbije, obuku za pisanje predloga projekata za sredstva EU prošlo je ukupno 175 učesnika iz 158 organizacija. Pored predstavnika OCD, na treninge se prijavljuju i predstavnici organa lokalne samouprave, privrednih komora, pa i medija.

Interesovanje za temu je ogromno, a kapaciteti u Srbiji su u ovoj oblasti još uvek slabo razvijeni. Malo projekata se šalje iz Srbije na otvorene pozive EU, a još manje prođe konačni odabir. To znači da mnoga sredstva koja je EU namenila Srbiji ostaju neiskorišćena.

Pisanje predloga projekata za sredstva EU

Učesnici treninga kažu Neke kolege, kada vide da se interesujete za pisanje EU projekata, kažu “Ma to je nemoguće, pogledaj tu planinu papira!”. Pisanje projekata mnogima deluje suviše komplikovano.

  • Formulari jesu obimni, i procedure su zaista zahtevne, ali to je veština kao i svaka druga. Prvi put je teško, ali kada savladate logiku i sistem pisanja projekata, svaki sledeći put će biti lakši. Takođe treba imati u vidu da je za pisanje kvalitetnog projekta potrebno bar dva meseca, a ako ste početnik, i do šest meseci – ističe TACSO trenerica, Ivana Koprivica.

Radionice u hotelu Zira u Beogradu

Ranije smo tražeći sredstva pisali molbe, ili zahteve kaže Ivana, a danas nikoga ne molimo, ništa ne zahtevamo. Pišući predlog projekta, mi nudimo rešenje problema. Takođe nudimo svoja znanja, veštine i resurse, koje smo spremni da upotrebimo za rešavanje tog problema. Projekti se ne pišu samo da bi se dobila sredstva. Osnovna svrha svakog projekta je da donese promenu – konkretnu, pozitivnu promenu u životu ljudi u zajednici – objašnjava ona.

TACSO kancelarija, koja pruža tehničku pomoć organizacijama civilnog društva, i u sledećoj godini će nastaviti da održava obuke za pisanje projekata.

You may also like...