Revitalizovan blok 6 u TE ”Nikola Tesla A”

Završena jedna od najvećih investicija u Srbiji u 2010. godini – revitalizacija bloka 6 u TE „Nikola Tesla A“ vredna 107 miliona evra. – Snaga bloka veća za 40 megavata, a dnevna proizvodnja za 13 odsto. – Vrednost povećanja proizvodnje na godišnjem nivou dostiže najmanje 15 miliona evra

Termo elektrana Nikola Tesla A

Javno preduzeće Elektroprivreda Srbije i Privredno društvo TE „Nikola Tesla“ završili su jednu od najvećih investicija u Srbiji u 2010. godini – revitalizovan je blok 6 u Termoelektrani „Nikola Tesla A“ u Obrenovcu u koji je uloženo 107 miliona evra.

Posle mesec dana od sinhronizacije bloka na mrežu, potvrđeno je da je snaga povećana za 40 megavata, sa 308 na 348 megavata, što je jedan od pokazatelja opravdanosti revitalizacije. Dnevna proizvodnja ovog bloka je za oko 13 odsto veća nego pre modernizacije. To znači da će godišnje iz “šestice”, umesto dosadašnje dve milijarde kilovat-sati, elektroenergetskom sistemu Srbije biti isporučivano 300 miliona kilovat-sati više. Po minimalnoj ceni od pet evro centi za kilovat-sat, povećanje proizvodnje bloka na godišnjem nivou vredi najmanje oko 15 miliona evra.

Revitalizacija se odvijala u dve faze – prva tokom 2008, a druga ove godine, obe u trajanju od po 170 dana. U revitalizaciju bloka A-6 EPS je, iz sopstvenog prihoda od prodaje struje, uložio oko 102 miliona evra. Donacija EU od 5,5 miliona evra usmerena je u rekonstrukciju elektrofiltera, koja je ukupno koštala oko 10 miliona evra.

Revitalizacija bloka 6 u TE Nikola Tesla A

  • Prema obimu uloženih sredstava i zahvatima koji su obavljeni na ovom bloku, obnova bloka A-6 je sigurno najznačajniji investicioni poduhvat Elektroprivrede Srbije, ne samo u protekloj godini. Na svakom velikom projektu uvek poštujemo pravilo – primeniti najsavremenija svetska tehničko-tehnološka rešenja u tom trenutku , što je slučaj i sa ovim projektom. Sve je veći broj naših kapaciteta koji se, po mnogim parametrima rada, mogu meriti sa istim takvim kapacitetima u velikim svetskim elektroprivredamaističe Dragomir Marković, generalni direktor Elektroprivrede Srbije, naglašavajući da je najvažniji izvor za finansiranje ovakvih poslova pre svega sopstveni prihod EPS-a, odnosno naplata isporučene električne energije.

Revitalizacija „Šestice“ na Termoelektrani „Nikola Tesla A“ je najobimniji, najsloženiji i najsveobuhvatniji tehnički poduhvat Privrednog društva TE „Nikola Tesla“ i JP Elektroprivreda Srbije koji je obavljen u, ne kratkoj, istoriji EPS-a. Naravno, ako se izuzme sama izgradnja termoelektrana. Obnovljena je turbina i produžen joj je radni vek, a učinjene tehničke inovacije omogućiće proizvodnju veću za 40 megavata.

  • Sve to nam daje za pravo da kažemo da imamo novu turbinu. Zamenjen je kompletan cevni sistem kotla i inovirana su mnoga tehnička rešenja, koja omogućavaju znatno veću efikasnost proizvodnje uz manju potrošnju uglja. Uveden je, takođe, novi, automatizovani sistem upravljanja i kontrole i obezbeđeno je da blok A-6 radi u skladu sa kriterijumima EU o zaštiti životne sredine. Zahvatima na osnovnoj opremi i rekonstrukcijom elektrofiltera, osigurano je da emisija čvrstih čestica i pepela ne prelazi dozvoljene granice ističe Petar Knežević, direktor Privrednog društva „TE Nikola Tesla.

U realizaciji projekta revitalizacije bloka A-6 učestvovao je veliki broj stranih i domaćih projektanata, izvođača i podizvođača radova. Svakodnevno je na samom bloku bilo angažovano između 800 i 1.000 ljudi, čiji je rad koordinirao stručni tim TENT-a, podeljen u šest ekipa radi lakšeg rukovođenja i kontrole.

Među glavnim ugovornim partnerima, od kojih su njih nekoliko istovremeno i projektantni i isporučioci opreme i odgovorni za njenu montažu, bili su Alstom Power Sp. Elblag, Doosan Power Systems, Via Ocel, Sulzer France, Rafako, Izoprogres, Goša– Montaža, Energoprojekt– Entel, Institut „Nikola Tesla“, Institut „Mihailo Pupin“, ABB – Beograd, Simens – Beograd. Pored renomiranih partnera, u realizaciji najznačajnijeg projekta u EPS-u učestvovalo je i na desetine izvođača i podizvođača radova iz Srbije, koji su se, tokom obnove bloka u ovoj elektrani, specijalizovali za učešće u sličnim poduhvatima, ne samo na domaćem terenu nego i u regionu.

Sa završetkom revitalizacije šestog bloka na TE „Nikola Tesla A“ okončana je obnova svih šest blokova najveće termoelektrane u jugoistočnoj Evropi. Obnova je počela 2003. godine i u modernizaciju svih postrojenja u privrednom društvu TE „Nikola Tesla“ (termoelektrane A i B, zatim TE „Morava“ i TE „Kolubara“) uloženo je ukupno 450 miliona evra. Polovinu sredstava obezbedio je EPS, a drugi deo bile su donacije EU. Efekat tih ulaganja je značajno povećanje godišnje proizvodnje u ovom privrednom društvu – za čak 3,2 milijarde kilovat-sati. To je količina električne energije jednaka godišnjoj proizvodnji novog termobloka snage 400 megavata, u čiju bi izgradnju moralo da se uloži blizu milijardu evra. Sa upola manje novca EPS i PD „TE Nikola Tesla“ postigli su isti energetski efekat.

You may also like...