VELIKO ČIŠĆENJE U VRBASU

savino-selo-ciscenje-divljih-deponijaVrbas se priključio akciji Ministarstva životne sredine i prostornog planiranja, “Očistimo Srbiju“, tako što je u Savinom Selu otpočelo čišćenje divljih deponija na nekoliko lokacija.

Nosilac posla je JKP Standard iz Vrbasa, koje je angažovalo gotovo kompletnu tehničku operativu, sa mehanizacijom volontera iz ovog naseljenog mesta. Mnoštvo angažovanih građana shvatilo je neophodnost sopstvenog učešća u akciji, koja će radikalno unaprediti ambijent u kojem žive i rade, a kojeg su nemilice zatrpavali smećem prethodnih decenija.

Sihronizovana aktivnost čišćenja, proširiće se na sva naseljena mesta opštine Vrbas.

Pored nagomilanog smeća očistiće se i ogromna količina korova, te ova akcija još više dobija na značaju. Ekološki pokret Vrbasa nastavlja učešće u ovoj aktivnosti, kroz angažovanje od strane opštine na poslovima nezavisnog monitoringa radova čišćenja, promociji projektnih aktivnosti i edukaciji građana.

Osnovni cilj naše misije u ovom poslu je održivost postignutih rezultata. Mnoštvo javnih skupova, promotivnog materijala i ekoloških tabli, činiće tromesečnu kampanju podizanja svesti građana o potrebi unapređenja komunalne kulture, ističe predsednik Ekološkog pokreta Vrbas Ratko Đurđevac.

Paralelno će se vršiti animacija inspekcijskih službi za odlučno angažovanje u nadzoru i kažnjavanju aktera nedozvoljenog odlaganja smeća, uz donošenje oštrijih kaznenih mera od strane lokalne uprave.

You may also like...